A 14. alkalommal meghirdetett KPMG Felelős Társadalomért Program nyertesei idén is a KPMG szerteágazó szakértelmét kiaknázó pro bono tanácsadást, működésre fordítható egy-egy millió forint pénzügyi segítséget és informatikai eszközöket kapnak. A kiválasztott szervezetek tevékenységei összhangban vannak a KPMG küldetésével és hosszú távú fenntarthatósági stratégiájával, tudásmegosztást, felelős gondolkodást előtérbe helyező tevékenységeivel. A három nyertes mindegyike a jövőre koncentrál: gyerekek tanulását és gyermekjogok érvényesülését segíti. A nyertes szervezetek a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, az InDaHouse Hungary Egyesület és a Rosa Parks Alapítvány. A program elmúlt 14 éve alatt a magyarországi KPMG közel 250 munkatársa mintegy 2300 munkaóra pro bono ráfordítással járult hozzá 38 civil szervezet munkájához.

A KPMG programja szerves része a vállalat minden tevékenységét átható, az időtállóságra, a jövőre, az együttműködésre, a tehetségekre fókuszáló és az innovációra reflektáló felelős gondokozásának. A vállalat együttműködései olyan extra ökoszisztémát hoztak létre, amelynek célkeresztjében esélyegyenlőségi és tudástranszfer programok állnak, többek között olyanok, mint a HBLF Xmentor és a HBLF Vállalatvezetők az Egyensúlyért programok, az Egyenlítő Alapítvány sokszínű és befogadó kultúráért folytatott tevékenysége, a Nők a Tudományban Egyesület Lányok Napja eseménysorozata, a Startup Plastic Surgery inkubációs kezdeményezés vagy a Highlights of Hungary értékteremtő, példaértékű, szemléletformáló kollaborációi.

A KPMG munkatársai - ezen túlmenően - rendszeresen pro bono szolgáltatást – például könyvvizsgálatot, adótanácsadást, digitalizációs támogatást, szervezetfejlesztési tanácsadást, informatikai, működési tanácsadást, valamint szakértői és oktatási feladatokat vállalnak alapítványok és szervezetek számára. 

Az idei projekt

A 2022 őszén már 14. alkalommal meghirdetett Felelős Társadalomért Program pályázaton is a KPMG ESG-alapú gondolkodása, az Our Impact Plan célkitűzései kerültek előtérbe. A non-profit szférában működő szervezetek számára különösen fontos a hosszú távú működési stratégia megléte és megvalósítása, hogy megfelelő választ tudjanak adni a társadalmi problémák és az éghajlatváltozás kihívásaira. A KPMG ezért szakmai segítséget ajánlott fel közhasznú szervezetek számára, hogy támogassa stabil, értékteremtő és hosszútávú működésüket.

A 2022 őszén meghirdetett, most megvalósulási fázisba forduló programra mintegy félszáz pályázat érkezett. A KPMG szakértőiből álló és a kiválasztott program megvalósításában is aktív szerepelt vállaló zsűri olyan szervezeteket választott, amelyek szintén kiemelten fontosnak tartják a jövő, a tudástranszfer és a fenntartható fejlődés hármasát, hosszú távon és felelősen építkezik, és kiáll a gyerekek jogai mellett. A kiválasztott szervezetek bemutatása után kezdődik meg az érdemi munka: a KPMG tanácsadói a pályázati anyagban megfogalmazott területeken, konkrét, kézzelfogható szakmai támogatással segítik a szervezeteket a további sikeres működésben.

A KPMG az együttműködéssel szeretné megmutatni, hogyan tud hozzájárulni egy hosszú távon fenntartható és szolidárisabb társadalom formálásához, amelynek mindenki lehet résztvevője és alakítója is. “A KPMG Felelős Társadalomért Program életrehívóiként tudjuk, hogy a civil szektornak korántsem csak anyagi támogatásra van szüksége. Az adózástól a kommunikáción át a technológiai innovációk kiaknázásáig támogatjuk a kiválasztott szervezeteket. E területeken nyújtott segítségünk és kapcsolatrendszerünk révén – bízunk benne – nő a szervezetek működési hatékonysága és sikeresebbek lesznek a pénzügyi források megszerzésében és hasznosításában.” – mondta el Rakó Ágnes, a KPMG ESG szolgáltatásokért felelős partnere.

14. Felelős Társadalomért Program

A támogatott szervezetek

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

https://hintalovon.hu

Célja a gyerekek jogainak és biztonságának védelme, valamint a bántalmazás megelőzése. Azt szeretnék elérni, hogy a társadalom az élet minden területén vegye figyelembe a gyerekek érdekeit és szempontjait. Ehhez magas színvonalú gyermekjogi tanácsadást biztosít, napi 24 órás tanácsadó chatbotot működtet, és segíti a gyerekekkel foglalkozó szervezetek gyermekvédelmi irányelveinek kialakítását. Holisztikus szemlélettel, szükség esetén jogász, mediátor, pszichológus, gyermekvédelmi szakember és kommunikációs munkatárs bevonásával segítik a hozzájuk fordulókat.

A KPMG támogatása: egymillió forintos pénzadomány, két laptop és pénzügyi szakértői segítség a források és a működés hatékonyságának felmérésében és tervezésében.

InDaHouse Hungary Egyesület

InDaHouse Hungary Egyesület

https://indahousehungary.hu

Borsodi falvakban és szegregátumban élő, hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújt egymásra épülő, tervezett oktatási és fejlesztő szolgáltatásokat a születéstől felnőttkorig. Tevékenységét Budapesttől több mint 200 km-re végzi, miközben a 400 önkéntes és munkavállaló jelentős része Budapesten él, így a konkrét oktatási tevékenységen túl hidat is teremt a különböző helyzetből, háttérrel rendelkező társadalmi csoportok találkozására, egymásra hatására, a foglalkozások pedig hozzájárulnak egy toleránsabb, befogadóbb, így fenntarthatóbb társadalomhoz.

A KPMG támogatása: egymillió forintos pénzadomány, öt laptop, valamint szakmai támogatás a kibővült munkatársi létszám miatt megnövekedett feladatot jelentő személyi jövedelemadózási és TB ügyekben.

A Rosa Parks Alapítvány

A Rosa Parks Alapítvány

https://www.rosaparks.hu

A Rosa Parks Alapítvány társadalmilag vagy anyagilag perifériára került, elsősorban roma gyerekek számára biztosít megtartó, fejlesztő közösséget, akik nem egyenlő esélyekkel állnak az iskolarendszer rajtvonalához. 2016-ban vette át a már 2013 óta Józsefvárosban működő Láthatatlan Tanoda programot. Oktatási ügyekre fókuszáló jogsegélyszolgálatot és együttnevelést támogató programot működtet és működteti a Józsefvárosi Befogadó Óvodák programját, amelynek célja az óvodai szegregáció csökkentése.

A KPMG támogatása: egymillió forintos pénzadomány, két laptop, valamint informatikai szolgáltatás, egy önkéntesek munkáját támogató adatbázis fejlesztéséhez nyújtott segítségével. Az alapítvány hosszú távú célja egy olyan adatbázis kialakítása, melynek köszönhetően átláthatóan és rendszerezetten tudják majd vezetni a foglalkozásokat, fejlesztéseket, tanulmányokkal kapcsolatos információkat.