Richard Threlfall: επικεφαλής του κλάδου ESG και Βιωσιμότητας της KPMG

Richard Threlfall: επικεφαλής ESG και Βιωσιμότητας KPMG

O Richard Threlfall αναλαμβάνει επικεφαλής του κλάδου Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) και Βιωσιμότητας της KPMG

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η πρωτοβουλία KPMG IMPACT θα συγκεντρώσει την παγκόσμια τεχνογνωσία της KPMG για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ισχυρού μέλλοντος

Η KPMG International ανακοίνωσε ότι αναθέτει στον Richard Threlfall, Global Infrastructure Head, την ηγεσία του KPMG IMPACT, του κλάδου της δηλαδή για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και την Βιωσιμότητα. Σκοπός του KPMG IMPACT είναι να συγκεντρώσει βαθιά εξειδίκευση και γνώση από ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών στην αντιμετώπιση των επιτακτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιες αλλά και ο κόσμος γενικότερα σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Έχοντας διατελέσει στέλεχος της KPMG επί 16 χρόνια, ο Richard Threlfall βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να εργάζονται οι επιχειρήσεις για το συμφέρον των κοινωνιών τους και του μέλλοντος του πλανήτη.
Κατά την ανακοίνωση, ο Bill Thomas, Global Chairman και CEO της KPMG, τόνισε ότι «η ατζέντα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) ζητημάτων και της Βιωσιμότητας ποτέ δεν ήταν τόσο κρίσιμη. Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία της νόσου COVID-19 και εισερχόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, θα αναζητούμε τρόπους να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον.

Είμαι ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι ο Richard θα ηγηθεί της ομάδας του KPMG IMPACT. Το πάθος του για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, όπου και αν βρίσκονται, και η εμπειρία του με τη δημιουργία και ηγεσία παγκόσμιων δικτύων θα τον βοηθήσουν να θέσει την KPMG στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας και να αναπτύξει λύσεις για τους πελάτες, οι οποίες θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Ο χρόνος να δράσουμε είναι τώρα».

Οι ομάδες του KPMG IMPACT θα παρέχουν τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες στις επιχειρήσεις για την αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλων ενεργειών για τον περιορισμό κρίσιμων ζητημάτων και την επίτευξη πραγματικού και μακροπρόθεσμου θετικού αντίκτυπου. Θα παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες, οι οποίες θα συγκεντρώνουν τις δεξιότητες και τη δυναμική των επαγγελματιών της KPMG από ολόκληρο τον κόσμο, εστιάζοντας σε πέντε προτεραιότητες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals - SDG):

 • Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG) και Βιωσιμότητα
  Βοήθεια προς τους πελάτες της KPMG για να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν σε νέες και διαφαινόμενες αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο, αναπτύσσοντας υπεύθυνες και βιώσιμες στρατηγικές, επιχειρηματικά μοντέλα, λειτουργίες και επενδύσεις.
 • Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  Συνεργασία με εταιρείες, κυβερνήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς ανάπτυξης για την υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσμών, βοηθώντας ταυτόχρονα τις κοινωνίες και τις οικονομίες να ευημερήσουν.
 • Βιώσιμη χρηματοδότηση
  Προώθηση της ένταξης των ESG στις στρατηγικές και διαδικασίες επενδύσεων, χρηματοδότησης, ασφάλισης και εταιρικής χρηματοδότησης. 
 • Κλιματική αλλαγή και εξάλειψη εκπομπών άνθρακα
  Προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα των πελατών. 
 • Αξιολόγηση, διασφάλιση και αναφορά
  Στήριξη των πελατών για το σχεδιασμό βελτιωμένων μεθόδων, εργαλείων και πλαισίων για την καλύτερη καταγραφή και αξιολόγηση της απόδοσης.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ηγηθώ αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας σε αυτή την κρίσιμη καμπή για της επιχειρήσεις και την κοινωνία», δηλώνει ο Richard Threlfall. «Ο ρόλος των επιχειρήσεων στις κοινωνίες όπου ζούμε με ενδιαφέρει βαθύτατα, και το θεωρώ ως μια ευκαιρία για την KPMG να κάνει πολλά περισσότερα για να βοηθήσει τους πελάτες της να αντιμετωπίσουν την υπαρξιακή πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και να στηρίξουν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με συναδέλφους από όλο τον κόσμο, και με όλες τις επιχειρήσεις και τα άτομα που αναγνωρίζουν τη δύναμη του σκοπού(purpose) και την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο».

Ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, με αφορμή την ανακοίνωση του KPMG IMPACT δήλωσε «Στην KPMG παγκοσμίως έχουμε αναγνωρίσει τις προκλήσεις που αναφύονται σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, διακυβέρνησης και βιωσιμότητας και έχουμε βάλει βαθιά στη στρατηγική μας να ευθυγραμμίσουμε όλες τις εταιρίες, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας αλλά και όλες τις υπηρεσίες και λύσεις που προσφέρουμε, προς αυτή την κατεύθυνση επιδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό μας αντίκτυπο».

 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας