Παγκόσμια έρευνα Global Insurance CEO Outlook

Παγκόσμια έρευνα Global Insurance CEO Outlook

132 CEOs από τον ασφαλιστικό κλάδο αναλύουν τις επιχειρηματικές ανησυχίες και προτεραιότητές στην παγκόσμια έρευνα Global Insurance CEO Outlook

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Συμφωνούν ότι πρέπει να αναπτύξουν την ευελιξία προκειμένου να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των εταιρειών τους

Από το CEO Outlook της KPMG που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2019, οι 132 CEOs της ασφαλιστικής αγοράς αναφέρονται στην ανάπτυξη του κλάδου για τα επόμενα 3 χρόνια και διαμορφώνουν την έρευνα Global Insurance CEO Outlook. Καθώς οι ανάγκες των πελατών συνεχώς αλλάζουν, οι προσδοκίες αυξάνονται και το ανταγωνιστικό τοπίο εξελίσσεται, οι ασφαλιστές κατανοούν ότι τα παλαιότερα μοντέλα λειτουργίας τους δεν είναι πλέον κατάλληλα. Επισημαίνεται ότι το μέλλον της ασφάλισης έγκειται στην επίτευξη της βαθύτερης κατανόησης του πελάτη, της λειτουργικής αρτιότητας, της ευφυούς αυτοματοποίησης, καθώς επίσης και της προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της βιομηχανίας.

Οι ασφαλιστές γνωρίζουν ότι πρέπει να εξετάζουν όλο και περισσότερο τις μελλοντικές πλατφόρμες που δημιουργούνται και να αναπτύξουν σχέδια μετασχηματισμού, τα οποία να επεκτείνονται σε όλες τις υπηρεσίες. Όπως υπογραμμίζεται από τα στελέχη της έρευνας, η επιτυχία τους εξαρτάται από το να ανταποκρίνονται περισσότερο και να γίνουν ταχύτεροι στην εισαγωγή προϊόντων, καθώς επίσης και να χτίζουν αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις.


Ακολουθούν μερικά κύρια σημεία από την έρευνα 2019 Global Insurance CEO Outlook:

 • Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί συνθήκες πολλαπλών κινδύνων
  Οι CEOs του ασφαλιστικού κλάδου καταδεικνύουν την κλιματική αλλαγή ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, μαζί με τους κινδύνους σε επίπεδο τεχνολογίας, εδαφικότητας (territorial), κυβερνοασφάλειας και λειτουργικότητας να ακολουθούν με μικρή διαφορά.
 • Αποσύνδεση από την καινοτομία
  Στην πλειονότητά τους (85%) οι CEOs του ασφαλιστικού κλάδου πιστεύουν ότι, στις σημερινές συνθήκες της αγοράς απαιτείται κουλτούρα «ταχείας αποτυχίας», ώστε να εμπεδώνονται γρήγορα τα διδάγματα από αυτές. Το 56%, μάλιστα, θεωρεί ότι η κουλτούρα αυτή υπάρχει ήδη στην επιχείρησή τους.
 • Κυβερνοασφάλεια για καινοτομία
  Ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου εξακολουθεί να βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα των CEOs του ασφαλιστικού χώρου. Το 2019, μεγαλύτερο ποσοστό CEOs (67% έναντι 57% το 2018) κατατάσσουν υψηλότερα στις προτεραιότητές τους την κατάρτιση μιας ισχυρής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη με τους βασικούς stakeholders, ενώ στην πλειονότητά τους (74%) θεωρούν την ασφάλεια των πληροφοριών ως καθοριστικό παράγοντα της ευρύτερης στρατηγικής καινοτομίας τους.
 • Κεφαλαιουχικές επενδύσεις
  Όταν τους ζητήθηκε να θέσουν προτεραιότητες ανάμεσα στην αγορά νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της επιχείρησής τους, οι CEO προτίμησαν την τεχνολογία σε αναλογία 2:1 (71% έναντι 29%).
 • Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται στο επίκεντρο
  Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) απασχολεί τους CEOs του ασφαλιστικού κλάδου, αλλά μόνο το 14% έχουν υλοποιήσει προγράμματα ΑΙ και αυτοματοποίησης. Ένα επιπλέον 33% βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, ενώ το 53% παραδέχεται ότι έχει υλοποιήσει περιορισμένα έργα ΑΙ. Το 67% των CEOs, ωστόσο, πιστεύει ότι η υιοθέτηση της ΑΙ και της αυτοματοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις από όσες θα καταργηθούν.

Με αφορμή την έρευνα αυτή, ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής της KPMG δήλωσε «Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των παγκόσμιων ασφαλιστικών οργανισμών διαβλέπουν ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους για τα επόμενα έτη. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις, τον ανταγωνισμό και την μακρά λίστα προτεραιοτήτων όλοι συμφωνούν στην ανάγκη για αλλαγή οργανωτικής δομής με ευέλικτες ομάδες (agile teams) για την διαχείριση των προκλήσεων, αλλά και την αποφυγή τυχόν αρνητικής διαδρομής. Δεν παρατηρούνται ωστόσο, σημαντικές μεταβολές στις κυριότερες προκλήσεις του χώρου σε σχέση με το 2018, ενώ εντείνεται η προσπάθεια για υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών και επικέντρωση στη στρατηγική αντιμετώπιση του κινδύνου της κυβερνοασφάλειας. Στην Ελλάδα, η ατζέντα των CEOs είναι επίσης πλήρης και απαιτητική και περιλαμβάνει επιπλέον και τις συζητήσεις με την νέα κυβέρνηση για επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης στους κλάδους ασφάλισης κατοικίας, αλλά και την ενεργή συμμετοχή και ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης στους τομείς της υγείας και των συντάξεων.»

Σχετικά με τη έρευνα 2019 Global Insurance CEO Outlook της KPMG

Η έρευνα απαντήθηκε από 132 CEOs του ασφαλιστικού κλάδου και αναδεικνύουν μια μοναδική εικόνα για τις επιχειρηματικές προκλήσεις και τις προτεραιότητές τους σε 11 χώρες. Με αντιπροσωπευτικές εταιρείες από Αμερική, Ευρώπη και Ασία και ένα ισορροπημένο μείγμα εσόδων από US$ 500 εκατ. έως US$ 10 δισ. και περισσότερα, τα στοιχεία αυτά παρέχουν μια έγκαιρη προοπτική για τη συγκεκριμένη αγορά. Διαβάστε περισσότερα για την έρευνα 2019 Global Insurance CEO Outlook (PDF 947KB).

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας