Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) & Νέες φορολογικές εξελίξεις: Είστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις;

GDPR & Νέες φορολογικές εξελίξεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος) και η KPMG χθες Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο ΜΕΤ με θέμα τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και όλες τις νέες φορολογικές εξελίξεις. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Κυριάκος Λουφάκης καλωσορίζοντας τα μέλη του Συνδέσμου και αμέσως μετά πήραν το λόγο η Λιάνα Κοσμάτου και ο Θοδωρής Στεργίου της KPMG οι οποίοι ανέλυσαν τον νέο κανονισμό GDPR και τη σημαντικότητα της υιοθέτησής του.

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η παρουσίαση και συζήτηση ανέδειξε ότι πολλοί πελάτες δεν εκτιμούν την επικινδυνότητα στην οποία βρίσκονται σχετικά με τη διαφύλαξη των δεδομένων τους αφήνοντας την «ημιμάθεια» να τους βάζει σε κινδύνους, ενώ οι εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καλή οργανωτική δομή προβληματίζονται περισσότερο από το GDPR. Το GDPR δεν αποτελεί πλέον απλά ένα θέμα συμμόρφωσης, ούτε απειλή αλλά μια μετάβαση σε ενός άλλου είδους ιδιωτικότητα, η οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν δεν ασφαλιστούν τα δεδομένα. Ακόμη σημειώθηκε ότι η προετοιμασία για το GDPR αποτελεί εμπορική δαπάνη καθώς εξοικονομεί από τις εταιρείες χρόνο και ανθρωποώρες στελεχών για διαχείριση κρίσεων. Τέλος σημειώθηκε ότι πιο επισφαλής παράγοντας απώλειας ή ζημιάς για τα προσωπικά δεδομένα είναι ο άνθρωπος και για αυτό το λόγο η εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα μιας εταιρείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των Σπύρου Δημητρίου και Έλλης Αμπατζή της δικηγορικής εταιρείας CPA Law, μέλος του διεθνούς φορολογικού και νομικού δικτύου της KPMG, οι οποίοι μίλησαν για το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών, που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο ανταλλάσσονται πλέον οι πληροφορίες των χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών. Παρουσίασαν τους κανόνες και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS), βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2018 πάνω από 2 600 διμερείς ανταλλαγές πληροφοριών παγκοσμίως. Επίσης, ανέλυσαν τις επιπτώσεις του νέου θεσμικού πλαισίου και εξήγησαν τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης και τον κίνδυνο έκθεσης σε φορολογικό έλεγχο, έλεγχο για φοροδιαφυγή καθώς και σε έλεγχο για «ξέπλυμα» χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα.

 

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων
Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας