Φορολογικά Νέα: 7 Απριλίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Ρυθμίσεις για τη φορολογία μερισμάτων των ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων με τον νέο νόμο 5036/2023

  • Με τις διατάξεις του νέου νόμου 5036/2023 (ΦΕΚ Α΄77/28.3.2023) καθορίστηκε σε 5% ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων, που καταβάλλονται ή πιστώνονται στα έτη 2023 και επόμενα από ναυλομεσιτικές και λοιπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, πλην των διαχειριστριών.
  • Για τα ως άνω μερίσματα, που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν κατά τα έτη έως και 2022, ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων είναι 10%.
  • Οι παραπάνω συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων δεν εφαρμόζονται για μερίσματα που διανέμονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους, ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία (σημειώνουμε ότι αυτά τα μερίσματα απαλλάσσονται του φόρου).
  • Περαιτέρω, ο συντελεστής φορολόγησης για τις έκτακτες αμοιβές, bonus κλπ., που καταβάλλονται επιπλέον των μισθών σε μέλη ΔΣ, στελέχη, διευθυντές και υπαλλήλους των ναυτιλιακών αυτών εταιρειών, αλλά και αυτών που ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων, παραμένει 10%.