Νέες προκλήσεις για τον CFO φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Άρθρο στο περιοδικό Finance Pro: Του Γιώργου Πολίτη, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό Finance Pro: Του Γιώργου Πολίτη, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα

Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού πώς συμβάλλει ο CFO στην ψηφιακή μετάβαση του οικονομικού τμήματος αλλά και της επιχείρησης;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέεται ξεκάθαρα με την αξιοποίηση των δεδομένων για την απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών και δομών και την επίτευξη ευελιξίας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού ο CFO καλείται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον και ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που επιτρέπει και ενθαρρύνει την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων για την παρουσίαση ακριβών, συνοπτικών και συναφών οικονομικών αναφορών για την έγκαιρη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Το νέο λειτουργικό μοντέλο δεν έχει να κάνει μόνο με τα διαρκώς αναπτυσσόμενα τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και με την ενσωμάτωση ομάδων με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες και ρόλους, την απλοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών καθώς και τις συνεργασίες με εξειδικευμένους συμβούλους. Ο ρόλος που καλείται να αναλάβει ο σημερινός CFO γίνεται πιο απαιτητικός, αλλά παράλληλα και πιο στρατηγικός και άμεσα συνδεδεμένος με την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Αυτό μεταμορφώνει και τη φύση της συνεργασίας μεταξύ του CFO και του CEO με τρόπο ουσιαστικό.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από την οικονομική διεύθυνση ως προς την λειτουργία της καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις του οργανισμού;

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν στη διάθεσή μας νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία αν αξιοποιηθούν θα απελευθερώσουν για τις επιχειρήσεις νέες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και θα προσδώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού. Ο σύγχρονος CFO επωμίζεται το ρόλο της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών εργαλείων στοχεύοντας αφενός στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής διεύθυνσης καθώς και του λογιστηρίου με τον επανασχεδιασμό διαδικασιών και την αυτοματοποίηση χρονοβόρων εργασιών στοχεύοντας σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο. Αφετέρου, ο CFO με τη χρήση των νεών ψηφιακών εργαλείων καλείται να αξιοποιήσει ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που δεν είναι άλλο από τα δεδομένα που εισρέουν μέσα στον οργανισμό σε μεγάλο βαθμό μέσω της οικονομικής διεύθυνσης μετατρέποντας τα σε διοικητικές αναφορές συνδεδεμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.