Φορολογικά Νέα: 11 Οκτωβρίου, 2022

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις κυριότερες φορολογικές ρυθμίσεις που εισήγαγε ο νέος Νόμος 4972/2022.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF , 0.25 MB)

  • Προσαρμογή των κερδών ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για ενδοομιλικές συναλλαγές μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου
  • Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια
  • Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ
  • Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού των ΕΥΡΩ 800 000
  • Κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
  • Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος
  • Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων