Το «τελευταίο μίλι» και η σημασία των αποθηκών

Άρθρο στην Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ: Της Κατερίνας Φάτση, Supervising Senior, Strategy & Operations, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ: Της Κατερίνας Φάτση, Supervising Senior, Strategy...

Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία συνετέλεσε στη στροφή των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές με τους πελάτες να γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί σχετικά με το κόστος και την ταχύτητα παράδοσης των παραγγελιών τους. Συνεπώς, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις λιανικές πωλήσεις, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις μεταξύ των οποίων η έγκαιρη παράδοση των προϊόντων, ο μεγάλος όγκος παραγγελιών και οι ελλείψεις στις υποδομές τους (είτε χωροταξικές, είτε τεχνολογικές).

Οι καταναλωτές προτιμούν επιλογές που προσφέρουν πληθώρα προϊόντων, εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και κυρίως ταχύτητα στις παραδόσεις. Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό από τις εταιρείες ό,τι η αποθήκευση που αφορά στο τελευταίο μίλι θα πρέπει να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στον καταναλωτή και η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος για αυτοματοποιημένες διαδικασίες που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο συλλογής των προϊόντων.  

Τι είναι το Micro Fulfilment Center (MFC)

Σε αυτή την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, λοιπόν, έχει παρατηρηθεί πως οι ηγέτες του λιανεμπορίου έχουν στραφεί στην τεχνολογία και υιοθετούν στρατηγικές MFC. Αλλάζουν στρατηγική και δεν επενδύουν σε μεγάλα κέντρα διανομής εκτός πόλης, αλλά επενδύουν σε μικρά κέντρα εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Πιο αναλυτικά, το MFC είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, σημαντικά μικρότερο από τα παραδοσιακά, κέντρο διανομής που μπορεί να διαχειριστεί μια μεγάλη ποσότητα κωδικών και παραγγελιών πραγματοποιώντας βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και της τεχνολογίας. Μπορούν να υπάρχουν διάφορα τέτοια κέντρα σε στρατηγικά σημεία μέσα στις πόλεις επιτρέποντας άμεσες παραδόσεις που από σχετικές υλοποιήσεις έχει φανεί ότι μπορεί να είναι γρηγορότερες από μία επίσκεψη του καταναλωτή στο κατάστημα.

Πως είναι αυτό εφικτό;

Μικρό αποτύπωμα. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά αυτοματοποιημένα κέντρα διανομής και εκπλήρωσης παραγγελιών, τα οποία συνήθως κυμαίνονται από 30.000 έως 35.000 τ.μ., τα MFCs συνήθως καταλαμβάνουν χώρους μικρότερους από 2.000 τ.μ. Αυτό προσφέρει την ευελιξία για τοποθέτηση σε μια μικρή, αυτόνομη εγκατάσταση ή ενοποίηση με ένα κατάστημα λιανικής.

Υψηλή αποθηκευτική πυκνότητα. Η προσέγγιση περιλαμβάνει υψηλή αποθηκευτική πυκνότητα, στην οποία ρομποτικά συστήματα συλλογής ανακτούν τα αντικείμενα από τα δοχεία. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί κάποιο "digging", αλλά επιτρέπει επίσης την παράταξη σε πολύ στενούς χώρους, γεγονός που καθιστά την έννοια του MFC βιώσιμη για τις εταιρείες λιανικής (retailers) που θέλουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση περιορισμένων ή ίσως ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενων χωροταξικών παραμέτρων.

Μειωμένο κόστος μεταφοράς. Το κόστος μεταφοράς που αντιστοιχεί στο τελευταίο μίλι, αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού κόστους μεταφοράς του προϊόντος. Συνεπώς, τα MFCs κάνουν το τελευταίο μίλι μικρότερο και λιγότερο δαπανηρό.

Τάση στην αγορά

Όταν ξέσπασε η πανδημία, ο τομέας δεν ήταν προετοιμασμένος για την ξαφνική αλλαγή. Οι παραδόσεις έπρεπε να προγραμματίζονται αρκετές ημέρες νωρίτερα. Στην πραγματικότητα, η ώθηση των διαδικτυακών αγορών ξεκίνησε πολύ πριν την πανδημία, αλλά ήταν μια ήπια τάση, με αύξηση 10% στην Ευρώπη μεταξύ 2018 και 2019. Έκτοτε αυξήθηκε ξαφνικά κατά 55% την περίοδο της πανδημίας, κάτι που κάνει για κάθε αλυσίδα καταστημάτων λιανικής, τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου και την γρήγορη παράδοση όχι απλώς μια επιλογή, αλλά έναν στρατηγικό επιχειρηματικό τομέα για τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Οι εταιρείες που θέλουν να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων, παρακολουθούν στενά τις τάσεις και τα κίνητρα για καινοτομία, προκειμένου με την κατάλληλη αξιοποίηση τους να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε αυτό τον τόσο δυναμικό τομέα. Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη και ειδικότερα μέσω του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Logistics, με αντικείμενο την τεχνολογική / παραγωγική αναβάθμιση και την καινοτόμο ανάπτυξη. Επιλέξιμες είναι οι μόνο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να λάβουν ενίσχυση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών τους, ή ακόμα και για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Logistics σύγχρονων προδιαγραφών.

Η πανδημία έφερε αλλαγές που ήρθαν για να μείνουν και κάνουν απαραίτητη την υιοθέτηση νέων στρατηγικών και πολιτικών. Οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε διαδικτυακά κανάλια αγορών και οι οργανισμοί που αντιδρούν άμεσα, μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ηγέτες του χώρου παίρνουν δραστικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα που αφορούν το Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) με σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα και ρομποτικές εφαρμογές για την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους λειτουργίας και συνολικά την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με βασικούς άξονες τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.