Φορολογικά Νέα: 8 Ιουνίου 2022

Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου 4935/2022 σχετικά με τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών

Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου 4935/2022 σχετικά με τα κίνητρα ανάπτυξη...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε συνεχή ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου 4935/2022 σχετικά με τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF , 0.31 MB)

 • Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
  • Γενικά
  • Α. Κίνητρο απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος
   • Προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος
   • Γενικές διατάξεις για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
  • B. Κίνητρο απαλλαγής της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση παγίων σε τρίτο
  • Γ. Κίνητρο απαλλαγής από τέλος χαρτοσήμου και φόρο εισοδήματος υπεραξίας στους μετασχηματισμούς
  • Δ. Κίνητρο διατήρησης σε ισχύ των διοικητικών αδειών ατομικής επιχείρησης που εισφέρεται
 • Τροποποιήσεις και βελτιώσεις κινήτρων λοιπών νόμων
  • Μεταφορά ζημίας με τον ν.2166/1993
  • Απαλλαγή από τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στους μετασχηματισμούς του ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993 και ν. 4172/2013
  • Κατάργηση περιορισμού μεταβίβασης μετοχών/εταιρικών μεριδίων κατά τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972
  • Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περίπτωση απόκτησης εταιρικών συμμετοχών
 • Λοιπές διατάξεις και παρατηρήσεις