Έρευνα Energy CEO Outlook της KPMG για το 2021

Άρθρο στο Περιοδικό FORTUNE: Του Δημήτρη Παπακανέλλου, Γενικός Διευθυντής, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Περιοδικό FORTUNE: Του Δημήτρη Παπακανέλλου, Γενικός Διευθυντής, Consulting...

Ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία οι τομείς που εστιάζουν οι επικεφαλής του κλάδου της ενέργειας καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζεται

Η έρευνα Energy CEO Outlook της KPMG για το 2021, παρουσιάζει τον κλάδο της ενέργειας να επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα, καθώς κλιμακώνεται η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και την κρίση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο στον κλάδο της ενέργειας επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους στο ταλαντούχο δυναμικό και την τεχνολογία, ενώ ο κλάδος αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα της πανδημίας και της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με νέα έρευνα της KPMG, 2021 Energy CEO Outlook.

Κίνδυνος κλιματικής αλλαγής

Ο κίνδυνος κλιματικής αλλαγής συνεχίζει να αποτελεί την κορυφαία απειλή για τους επικεφαλής της ενέργειας, με το 37% των CEOs να τον επιλέγουν ως την κορυφαία κατηγορία κινδύνου, καθώς σχετίζεται με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Πρόκειται για ποσοστό σημαντικά υψηλότερα από κάθε άλλο κλάδο που συμμετείχε στην έρευνα του CEO Outlook.

Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς (63%) CEOs αναφέρουν ότι δέχονται σήμερα τη μερίδα του λέοντος της πίεσης από επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές για αύξηση της αναφοράς και της διαφάνειας σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG), και σε ποσοστό 27% αναφέρουν ότι η κύρια λειτουργική τους προτεραιότητα θα διασφαλίζει ότι η κατάρτιση των εκθέσεων σχετικά με το ESG θα είναι ενσωματωμένη στις μελλοντικές διαδικασίες μέτρησης και αναφοράς. Σε ποσοστό 84% λένε ότι θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα της κρίσης.

Σχεδόν οι μισοί (46%) CEOs δηλώνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαμόρφωση μιας συναρπαστικής αφήγησης σχετικά με το ESG, και ότι αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων. Πάνω από τους μισούς (56%) αναφέρουν ότι η αμοιβή τους ήδη είναι συνδεδεμένη με την απόδοση στο ESG, ενώ το 85% αναφέρει το ετήσιο bonus ως τον βασικό μηχανισμό.

Προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού

Ο «πόλεμος των ταλέντων» βρέθηκε στο προσκήνιο για τους CEOs της ενέργειας ως η κορυφαία λειτουργική προτεραιότητα, με το 29% να υπογραμμίζουν την προσέλκυση και διατήρηση του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού ως το κλειδί για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια. Η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού επίσης φαίνεται να δίνει ώθηση στις προσλήψεις, με το 86% των επικεφαλής του κλάδου της ενέργειας να σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολούμενων την περίοδο αυτή.

Εν τω μεταξύ, περισσότερο από το ένα τέταρτο των CEOs πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο όφελος για έναν οργανισμό με ποικιλομορφία και χωρίς αποκλεισμούς είναι η ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων, συμπεριλαμβανομένων των Gen Z και των millenials - που έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης σε αυτήν την κατηγορία.

Η επιτάχυνση στις νέες πρακτικές εργασίας και η μεγαλύτερη εστίαση στην ευημερία, επίσης οδηγεί τους CEOs στον κλάδο της ενέργειας να σκέφτονται διαφορετικά για τα ταλέντα, με σχεδόν τους μισούς (43%) να εστιάζουν στην ψυχολογική υγεία και ευημερία των εργαζομένων τους ως τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας που διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά, έχουν κίνητρο και είναι παραγωγικοί σε έναν κόσμο όπου τα υβριδικά μοντέλα εργασίας γίνονται ολοένα και συχνότερα.

Τεχνολογία και καινοτομία

Άλλος ένας βασικός τομέας για τους ανθρώπους σε ηγετικές θέσεις στην ενέργεια είναι οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία ως το κλειδί για την εξασφάλιση μακροχρόνιας ανάπτυξης. Το 86% των CEOs στην ενέργεια βλέπουν το disruption στην τεχνολογία περισσότερο ως ευκαιρία παρά απειλή, φανερώνοντας μια ισχυρή αίσθηση αισιοδοξίας σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία και τις μελλοντικές επιπτώσεις της.

Οι συνεργασίες επίσης συγκεντρώνουν την προσοχή του κλάδου, με περισσότερους από τους μισούς (59%) CEOs να σχεδιάζουν τη συμμετοχή τους σε κοινοπραξίες του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και πάνω από το ένα τρίτο (37%) να αναζητούν συνεργασίες με καινοτόμες start-up εταιρείες στους τομείς του FinTech, InsurTech ή HealthTech. Επίσης, 50% των CEOs εξετάζουν τη δυνατότητα δημιουργίας των δικών τους προγραμμάτων επιτάχυνσης (accelerators) και θερμοκοιτίδων (incubators).

Επιπλέον, η διάθεση για στρατηγικές δραστηριότητες στην αγορά και επενδύσεις σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης παραμένει αμετάβλητη. Σε ποσοστό 26% οι επικεφαλής του κλάδου λένε ότι οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις θα ενταχθούν στους στρατηγικούς στόχους τους τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ περισσότεροι από το ένα τρίτο (31%) των CEOs διερευνούν στρατηγικές συμμαχίες με τρίτους και το ένα τέταρτο (25%) εξετάζει εναλλακτικές οργανικής ανάπτυξης, όπως η καινοτομία, η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι προσλήψεις.

Η έρευνα CEO Outlook της KPMG για το 2021 φανερώνει αυτή τη διάθεση. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των ηγετών που θεωρούν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ως την μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη αντανακλά την ανησυχία για το μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού. Ο κλάδος έχει αντιμετωπίσει έλλειψη ταλέντων και δεξιοτήτων στον παρελθόν, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή τη φορά ίσως να μην καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό των ταλαντούχων ανθρώπων που μας έχουν βοηθήσει να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα.

Σχεδόν το ένα τρίτο των CEOs υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη και η διατήρηση των εργαζομένων αποτελεί την κορυφαία λειτουργική προτεραιότητά τους. Οι επικεφαλής χρειάζονται μεγαλύτερη βεβαιότητα και πιο συνεπείς, συνεργατικές και παγκόσμιες προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τους περιμένουν.

Παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα, ο παγκόσμιος κλάδος της ενέργειας παραμένει ανθεκτικός και επικεντρωμένος στη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η έρευνα CEO Outlook του 2021 αποκαλύπτει ότι το 77% των επικεφαλής του κλάδου είναι αισιόδοξοι για την προοπτική ανάπτυξης του κλάδου τους. Ενώ το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με το 100% του 2020, το πρόσημο παραμένει θετικό, με την ώθηση ίσως των βελτιωμένων αποδόσεων στην οργάνωση, με περισσότερους από τους μισούς (58%) των CEOs στην ενέργεια να λένε ότι ο COVID τους επέτρεψε να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης τους για την περίπτωση περαιτέρω παγκόσμιων lockdown ή ταξιδιωτικών περιορισμών».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Δημήτρης Παπακανέλλου, Γενικός Διευθυντής, Consulting, KPMG στην Eλλάδα δήλωσε σχετικά, «Οι CEOs συνεχίζουν να βλέπουν την Κλιματική Αλλαγή ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη του οργανισμού τους. Στην περίοδο από την Συμφωνία των Παρισίων, υπό το βλέμμα ολοένα και πιο απαιτητικών και περιβαλλοντικά ευαίσθητων καταναλωτών, υπάρχει μια ξεκάθαρη μετατόπιση της πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής από τις κυβερνήσεις, στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Οι εταιρείες ενέργειας, επενδύοντας στην προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και στην τεχνολογία και καινοτομία, μπορούν να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας – εισερχόμενες σε μια νέα εποχή κερδοφόρας ανάπτυξης και συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Σχετικά με την έρευνα CEO Outlook της KPMG:

Τα δεδομένα από τον κλάδο της ενέργειας & των οργανισμών κοινής ωφέλειας αποτελεί επιμέρους δείγμα δεδομένων από το CEO Outlook της KPMG, που χρησιμοποιεί ευρήματα της έρευνας σε 133 CEOs που εργάζονται στην ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Κατά την έρευνα KPMG 2021 CEO Outlook ερωτήθηκαν 1325 CEOs από εταιρείες με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο προκειμένου να παρέχουν τις εκτιμήσεις τους για το οικονομικό και επιχειρηματικό τοπίο τα επόμενα 3 χρόνια, καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει η συνεχιζόμενη πανδημία στο μέλλον της επιχείρησής τους. Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν έσοδα πάνω από 500 εκ. δολάρια ΗΠΑ, και το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Ιουνίου - 6 Αυγούστου 2021 και περιλαμβάνει ηγέτες από 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες).