Τα ψυχομετρικά εργαλεία ως σύμμαχος του HR

Άρθρο στο περιοδικό HR Professional: Του Θέμη Νταμαρέλου, Senior Manager, People Services, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό HR Professional: Του Θέμη Νταμαρέλου, Senior Manager, People Services

Τα ψυχομετρικά τεστ αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες προσλήψεων να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, περιορίζοντας το υποκειμενικό στοιχείο στην διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης. Τα τεστ παρέχουν μια σφαιρική εικόνα των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου, που δεν περιορίζεται μόνο στην εμπειρία και τα κίνητρα. Με αυτό τον τρόπο, αντλούνται στοιχεία που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτά από τη μελέτη ενός βιογραφικού ή μια συνέντευξη και μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν επικουρικά στην διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου.

H επιλογή των κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ από έναν οργανισμό αποτελεί μια σίγουρη λύση που εξασφαλίζει την αμεροληψία και την ακρίβεια στη διαδικασία αξιολόγησης. Ωστόσο, έχει σημασία τα τεστ που επιλέγονται να αποτελούν σύγχρονα συνδυαστικά εργαλεία και να εξετάζουν πολύπλευρα όλους τους παράγοντες. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το εργαλείο του JustTests που εξετάζει ταυτόχρονα διάφορους τομείς, όπως την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του υποψηφίου, δίνοντας επίσης έμφαση στις ικανότητες αριθμητικής αντίληψης και επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα, παρέχει συγκριτική εικόνα επίδοσης του υποψηφίου, όπως επίσης και αναπτυξιακές συμβουλές και καθοδήγηση προς την ομάδα προσλήψεων. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ποικιλία εταιρειών, αποτελώντας είτε κύριο είτε βοηθητικό πυλώνα στη διαδικασία αξιολόγησης. Ιδιαίτερη ζήτηση παρατηρείται από εταιρίες στον χώρο του λιανεμπορίου, των ασφαλίσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, γεγονός που αναδεικνύει σταθερά την αξιοπιστία του εργαλείου. 

Καταληκτικά, τα ολοκληρωμένα ψυχομετρικά εργαλεία δύνανται να αποτελέσουν σύμμαχο για τους επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού στην προσπάθειά τους να καλύψουν πληθώρα θέσεων, στον προσδιορισμό των αναγκών των υποψηφίων κι εργαζομένων και στη συνολική βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.