Βιώσιμη ανάπτυξη: Οι CFOs κρατούν το κλειδί της νέας εποχής αειφορίας

Συνέντευξη στο Finance Pro: της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting

Συνέντευξη στο Finance Pro: της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting

  • Οι αλλαγές που φέρνουν τα ESG στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων μέσω του Χρηματιστηρίου. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι Οικονομικές Διευθύνσεις  και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και η εφαρμογή ESG κριτηρίων που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και στην εταιρική διακυβέρνηση, από τις εταιρείες, αποτελεί  ζητούμενο εκ μέρους των επενδυτών. Από το 2019, ολοένα και περισσότερες τράπεζες δεσμεύονται να εναρμονίσουν τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις με ESG κριτήρια και να διαμορφώσουν «πράσινα» επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα το Χρηματιστήριο Αθηνών εξέδωσε τον Οδηγό Δηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG (PDF, 1.4 MB), ενώ τον Ιούλιο του 2021 ανακοίνωσε την δημιουργία ενός νέου δείκτη, που μετρά τις χρηματιστηριακές αποδόσεις των εισηγμένων εταιρειών.  

Παρ’ ότι αναφέρονται ως «Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες», συνδέονται άμεσα με τις μετρήσιμες οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, επομένως οι Οικονομικές Διευθύνσεις οφείλουν να προετοιμαστούν, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια κατά την διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ζητήματα που αφορούν στη στήριξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών κατά την χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής τους. Ακόμα πρέπει να  εστιάσουν στη διαφάνεια και την δημοσιοποίηση των επιδόσεών τους σε αυτά τα θέματα, μέσω των Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιδιώκοντας έτσι την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές τους. Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο.
 

  • Τα ESG ως εφαλτήριο ανάπτυξης: Ποια είναι η μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Πώς οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις είναι καθοριστικές για την ένταξη μιας επιχείρησης στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η υιοθέτηση ESG κριτηρίων μπορεί να αποτελέσει για τις επιχειρήσεις έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης. Παρά την οικονομική κρίση λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής, υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στην επιχειρηματική στρατηγική μιας εταιρείας, αποτελεί την βάση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Οι σύγχρονες επενδύσεις εστιάζουν σε sustainable funds, καθώς παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις έναντι των παραδοσιακών και οι επιχειρήσεις που πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι εκείνες που εξασφαλίζουν οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα. 

Παράλληλα, η αναφορά των Μη Χρηματοοικονομικών Επιδόσεων των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την ένταξή τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Οι νέοι κανονισμοί όπως η ταξινομία, η συμφωνία για το νέο Κλιματικό Νόμο, o Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κ.α, διαμορφώνουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Το νέο νομικό πλαίσιο είναι καθοριστικό, καθώς θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να λάβουν αποφάσεις σε επίπεδο διοίκησης, για τον τρόπο λειτουργίας τους, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση, η τήρηση ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, αποτελούν μέρος των Μη Χρηματοοικονομικών Επιδόσεων, με ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές, αλλά και για την επιχειρησιακή συνέχεια μιας εταιρείας.