Φορολογικά Νέα: Ιούλιος 2021

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, παραθέτουμε τις κυριότερες αλλαγές...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με..

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, παραθέτουμε τις κυριότερες αλλαγές που εισάγονται στον Κώδικα ΦΠΑ με τoν Νόμο 4818/2021.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF , 0.5 MB)

  • Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών
  •  Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη/τρίτες χώρες
  • Πώληση αγαθών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών
  • Ειδικά καθεστώτα απόδοσης ΦΠΑ