Οι σύγχρονες τάσεις που εστιάζει το HR του αύριο

Συνέντευξη της Γεωργίας Καλεμίδου, Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG στην Ελλάδα στο περιοδικό FORTUNE

Συνέντευξη της Γεωργίας Καλεμίδου στο περιοδικό FORTUNE

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης διεθνούς ετήσιας έρευνας της KPMG για το «μέλλον του HR», οι εξελίξεις στα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού οργανώνονται στις ακόλουθες περιοχές: 

Η εμπειρία του εργαζόμενου στο επίκεντρο

Οι επιχειρήσεις εστιάζουν σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου που του παρέχουν ολοκληρωμένη εμπειρία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις ανοίγουν νέους δρόμους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες τις αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο προς όφελος της εμπειρίας του εργαζόμενου.

Η κουλτούρα καταλύτης υψηλών αποτελεσμάτων

Οι ηγέτες αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη μίας δυνατής εταιρικής κουλτούρας: μία έντονα ενεργοποιημένη ομάδα από μία σημαντική ιδέα/όραμα που βασίζεται, σε μία κοινή κουλτούρα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές αποδόσεις και να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις εξελίξεις της αγοράς. Οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους να διαμορφώσουν και να ενισχύσουν εκείνη την κουλτούρα που θα τις οδηγήσει στην επιτυχία, σήμερα και στο μέλλον.

Επανασχεδιασμός του "εργαζόμενου του αύριο"

Οι έντονες αλλαγές, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οδηγούν τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάζουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, τη σύνθεση, τα μεγέθη του ανθρώπινου δυναμικού τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι προκλήσεις των επιχειρήσεων κινούνται σε 4 γνωστούς -πλέον- πυλώνες: build, buy, borrow, bot.

Το HR "μετασχηματίζεται" για να υποστηρίξει νέες πραγματικότητες

Σε ένα τόσο έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται να έχουν διαρκώς το βλέμμα στραμμένο στο “business” και να αφουγκράζονται τάσεις, να στηρίζουν τη στρατηγική του με δεδομένα & ολοκληρωμένη πληροφόρηση, να συμβάλλουν στην ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων των εργαζομένων τους (reskilling), να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες για να ανταποκρίνονται σε νέες πραγματικότητες (ψηφιοποίηση, διαχείριση τεχνητής νοημοσύνης), να αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους και να επαναπροσδιορίζονται, να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εμπειρίας εργαζόμενου (προσέλκυση, διατήρηση ταλέντου, δέσμευση εργαζόμενων). Οι εξελίξεις αυτές προβάλλουν νέες δυναμικές για τα στελέχη α.δ. και ευκαιρίες να επιδράσουν καταλυτικά στο αύριο των επιχειρήσεων.

Λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα & Data Analytics

Οι σύγχρονες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν τάσεις, θέματα, προκλήσεις για το μέλλον της εταιρείας και να ενεργοποιούν ολόκληρο τον οργανισμό σε θέματα κουλτούρας, απόδοσης και βιωσιμότητας.