Η ατζέντα της νέας πραγματικότητας

Από την ειδική έκδοση της έρευνας “2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition” της KPMG προκύπτει ότι οι CEOs ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν αυτή την πρωτοφανή ιστορική στιγμή ώστε να ηγηθούν με μεγαλύτερη αίσθηση του σκοπού και του αντίκτυπού τους, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Προστατεύουν τους ανθρώπους τους, δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τις κοινότητές τους, και διαμορφώνουν ένα νέο μέλλον για την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεών τους.

Η έρευνα “2020 CEO Outlook” της KPMG προσφέρει μια μοναδική ματιά στις εξελισσόμενες συμπεριφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Αρχικά συμμετείχαν στην έρευνα της KPMG 1 300 CEOs τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, προτού η κρίση της πανδημίας αρχίσει να γίνεται πλήρως αισθητή σε πολλές από τις βασικές αγορές. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο και νωρίς τον Αύγουστο, πραγματοποιήσαμε μια επαναληπτική έρευνα «σφυγμομέτρησης» σε 315 CEOs ώστε να κατανοήσουμε την εξέλιξη του τρόπου σκέψης τους.

Η σφυγμομέτρηση δείχνει ότι οι CEOs έδωσαν έμφαση στην αναζήτηση ευκαιριών μέσα στην αντιξοότητα.

bill thomas quote

«Η σημαντική αλλαγή στις προτεραιότητες των CEOs κατά τους τελευταίους 6 μήνες αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν ταχύτατα πορεία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πανδημίας. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων παγκοσμίως επιχειρούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα με αποφασιστικότητα. Αυτή η κρίση έχει επιταχύνει τις στρατηγικές που είχαν ήδη υιοθετηθεί σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοινωνική ευθύνη. Ωστόσο, σε άλλους τομείς ο σχεδιασμός για το μέλλον είναι πολύ δυσκολότερος, ειδικά κατά την εξέταση μελλοντικών τρόπων εργασίας και επίλυσης προβλημάτων. Επομένως ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι CEOs εστιάζουν στη σημασία του ταλαντούχου δυναμικού ώστε να διατηρήσουν και να αναπτύξουν οποιαδήποτε μελλοντική επιχείρηση».
Bill Thomas
Πρόεδρος
KPMG International

Τρεις βασικοί θεματικοί άξονες προέκυψαν από την φετινή έρευνα, τους οποίους προσδιορίζουμε ως Σκοπός, Προτεραιότητες και Ευημερία.

Σκοπός

Στις αρχές του έτους, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι CEOs παρατήρησαν μια στροφή του κύριου στόχου της επιχείρησής τους, εξετάζοντας πλέον, πέρα από το κέρδος αποκλειστικά, και τον σκοπό τους στην κοινωνία. Λιγότεροι από το ένα τέταρτο (23%) εκτίμησαν το γενικό σκοπό της εταιρείας τους αποκλειστικά υπό τους στενούς όρους «διαχείρισης για δημιουργία αξίας για τους μετόχους», με το 54% να υιοθετούν μια ευρύτερη προσέγγιση βάσει σκοπού, εστιάζοντας σε πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ περίπου ένας στους πέντε (22%) έφτασε να δηλώνει ότι ο κύριος σκοπός τους είναι η βελτίωση της κοινωνίας.

Σήμερα, ο σκοπός βοηθά τους CEOs να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εμπλεκομένων, όπως οι υπάλληλοι και οι κοινότητες (βλ. γράφημα 1), με το 79% να αναφέρουν ότι νιώθουν ισχυρότερη συναισθηματική σύνδεση με τον εταιρικό σκοπό τους μετά την έναρξη της κρίσης. Ταυτόχρονα ωστόσο, ο τεράστιος αποδιοργανωτικός αντίκτυπος της πανδημίας έχει οδηγήσει πολλούς CEOs στο ερώτημα εάν ο σημερινός σκοπός τους πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών: 79% αναφέρουν ότι χρειάστηκε να επαναξιολογήσουν τον σκοπό τους ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19.

Chart 1

Αυτή η αυξανόμενη προσωπική και συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτελεί αντανάκλαση του γεγονότος ότι οι CEOs αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις για την υγεία και την οικογένειά τους, όπως οι άνθρωποι και οι κοινότητές τους όταν μιλάμε για τη νόσο COVID-19. Μάλιστα, για πάνω από το ένα τρίτο των CEOs (39%), η υγεία τους ή η υγεία ενός μέλους της οικογένειάς τους επηρεάστηκε από την νόσο και ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 55% άλλαξαν την απάντησή τους σε σχέση με την στρατηγική τους μέσα στην πανδημία.

Στην αρχή του έτους, είδαμε επίσης ότι οι CEOs έδειχναν αυξανόμενη πρόθεση να ηγηθούν προσωπικά της προσπάθειας αντιμετώπισης των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων. Περίπου τα δύο τρίτα (65%) ανέφεραν ότι «καθώς η βεβαιότητα και η εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις μειώνεται, ο κόσμος περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις». Ταυτόχρονα, το 76% δηλώνει ότι έχει προσωπική ευθύνη να «είναι ηγέτης για την αλλαγή σε κοινωνικά ζητήματα». Η αποφασιστικότητα αυτή υποβλήθηκε σε σημαντική δοκιμασία φέτος με τον τραγικό θάνατο του George Floyd στα τέλη Μαΐου και τις επακόλουθες διαμαρτυρίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι CEOs έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά στην λήψη μέτρων που θα κάνουν τη διαφορά: σήμερα, σε ποσοστό 81% έχουν είτε εισάγει νέα μέτρα κατά του ρατσισμού ή σχεδιάζουν να το κάνουν.

Προτεραιότητες

 Σαφώς και η νόσος COVID-19 δεν είναι η μόνη απειλή που αντιμετωπίζουμε με βαθιές οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις: η κλιματική αλλαγή επίσης θα αποτελέσει σημαντική απειλή κατά τις επόμενες δεκαετίες. Οι CEOs το αναγνωρίζουν αυτό, και δεν παρεκκλίνουν από τους στόχους τους για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG), καθώς επιθυμούν να αναδιαρθρώσουν την εταιρεία τους με τρόπο που θα προωθεί μια νέα και βιώσιμη οικονομία. Η σοβαρότητα με την οποία χειρίζονται οι CEOs το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανής στο γεγονός ότι σε ποσοστό 65% αναφέρουν ότι η διαχείριση των κινδύνων που αφορούν το κλίμα θα παίξει ρόλο στο εάν θα κρατήσουν ή όχι τη δουλειά τους την επόμενη πενταετία. Ως επόμενο βήμα, θέλουν θα εξετάσουν τις δομικές αλλαγές που προέκυψαν από την κρίση, όπως η μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών: 71% δηλώνουν ότι θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη για την κλιματική αλλαγή που επέφερε η πανδημία.

Οι CEOs εξακολουθούν να στρέφουν την προσοχή τους στο μέλλον της εργασίας. Η νόσος COVID-19 έχει ουσιαστικά εξαναγκάσει πολλές επιχειρήσεις να πειραματιστούν ριζικά αναφορικά με τον τρόπο με τον οποία παρέχεται η εργασία. Για πολλές εταιρείες, για παράδειγμα, η εξ αποστάσεως εργασία εφαρμόστηκε σχεδόν από την μια μέρα στην άλλη. Με την πανδημία να μετασχηματίζει τον κόσμο της εργασίας, σε ποσοστό 77% δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν την τρέχουσα χρήση των εργαλείων ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας, και κατά 73% πιστεύουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει στην πραγματικότητα διευρύνει τη δεξαμενή διαθέσιμου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού.

Purpose is powerful

Ενώ επιχειρούν να επιταχύνουν την ψηφιακή καινοτομία, οι CEOs έχουν επίσης πλήρη επίγνωση σχετικά με τους ανθρώπους που θα πρέπει να την υλοποιήσουν - τους εργαζομένους τους. Πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν με σημαντική αγωνία - ή ακόμα και φόβο - τη σημερινή κατάσταση και το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα χρειάστηκε να υιοθετήσουν πολύ διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Ενώ ο «κίνδυνος προσέλκυσης ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού» κατατάχθηκε από τους CEOs 11 θέσεις χαμηλότερα από τους άλλους κινδύνους στην αρχή του έτους, έχει πλέον αναδειχθεί στη νούμερο ένα πρόκληση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, με τους CEOs να αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αίσθησης ασφάλειας, αλλά και της σύνδεσης, συμμετοχής και παραγωγικότητας των ανθρώπων τους.

Η κρίση της νόσου COVID-19 επαναπροσδιορίζει την έννοια της καλής εταιρικής ηγεσίας. Οι CEOs χρειάστηκε να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που λίγοι θα είχαν φανταστεί πριν λίγους μήνες.

Bill Thomas
Πρόεδρος
KPMG International

Αναφορικά με το μελλοντικό μοντέλο λειτουργίας, οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν επίσης επηρεαστεί σημαντικά: 67% αναφέρουν ότι χρειάστηκε να επανεξετάσουν την προσέγγισή σχετικά με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τους λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσε η πανδημία. Οι CEOs ωστόσο αξιοποιούν αυτήν την ευκαιρία για να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει η εφοδιαστική τους αλυσίδα να καταστεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Όταν όμως ζητήσαμε από τους CEOs να μας πουν τι είναι αυτό που τους οδηγεί να επανεξετάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ο κυριότερος λόγος ήταν ότι θέλουν «να γίνουν πιο ευέλικτοι ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους». Αντιθέτως, ο λόγος «της πίεσης από κυβερνήσεις να φέρουν την παραγωγή πιο κοντά στην έδρα τους», ήταν δεύτερος από το τέλος.

Ευημερία

Η έρευνα δείχνει ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε βεβαιότητα για απότομη πτώση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης από την αρχή του έτους. 32% των CEOs εκφράζουν μικρότερη βεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη από ότι στην αρχή της χρονιάς. Ωστόσο είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των δικών τους χωρών (45% βεβαιότητα), και εκφράζουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ανθεκτικότητα των ίδιων των επιχειρήσεών τους κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Ένας βασικός μοχλός ανάπτυξης είναι η ψηφιακή επιτάχυνση. Με το διαδικτυακό εμπόριο να αυξάνεται ολοένα περισσότερο, λόγω παραγόντων όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εταιρείες υποχρεώνονται να επανεξετάσουν τι είναι αυτό που θέλουν οι πελάτες τους και πώς θα το παρέχουν: 75% δηλώνουν ότι η πανδημία έχει επιταχύνει τη δημιουργία μιας ομαλής ψηφιακής εμπειρίας για τους πελάτες και 64% αναφέρουν ότι έχει επίσης επιταχύνει τη δημιουργία νέων ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και πηγών εσόδων. Η πρόκληση τώρα εστιάζεται στην προσπάθεια επένδυσης σε τομείς που παράγουν τη μεγαλύτερη αξία και τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της κυβερνοασφάλειας.

Συμπεράσματα

Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι η ανάκαμψη από την πανδημία δεν σημαίνει και την επιστροφή στην κανονικότητα. Αντιθέτως, αναδύεται μια ευκαιρία για διαμόρφωση ενός νέου μέλλοντος, με τρείς κρίσιμους άξονες δράσης: βιωσιμότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός και εμπιστοσύνη. Πρώτον, οι ηγέτες χρειάζεται να διασφαλίσουν ότι δεν θα χάσουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη που κατακτήσαμε ως συνέπεια της πανδημίας, αλλά ότι αντιθέτως θα θέσουμε τα θεμέλια για μια βιώσιμη πράσινη οικονομία. Δεύτερον, με την ψηφιακή επιτάχυνση να διαμορφώνει το μέλλον των κλάδων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά των πελατών θα αλλάξει και πώς να ανταποκριθούν σε αυτές τις αναδυόμενες απαιτήσεις.

Τέλος, καθώς η πανδημία έχει προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να αναδείξουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά στην κοινωνία, ο έλεγχος των εταιρικών δράσεων δεν υπήρξε ποτέ αυστηρότερος. Για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, των πελατών και των κοινοτήτων, οι CEOs πρέπει να αποδείξουν ότι ο σκοπός της επιχείρησής τους είναι και δικός τους προσωπικός σκοπός. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι οι CEOs είναι εξαιρετικά πρόθυμοι να δώσουν το καλό παράδειγμα σε αυτήν την τόσο δύσκολη εποχή.

Μείνετε συντονισμένοι για την αποκάλυψη περισσότερων βασικών ευρημάτων της έρευνάς μας καθώς και εκτιμήσεων από πολλούς CEOs από μια ποικιλία τομέων και περιοχών.

Μεθοδολογία


Η έρευνα “2020 CEO Outlook” της KPMG, παρέχει σε βάθος τις εκτιμήσεις στελεχών διεθνώς για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας την επόμενη τριετία. Η έρευνα προσφέρει μια μοναδική ματιά στην αλλαγή του τρόπου σκέψης των Παγκόσμιων CEOs από την περίοδο του lockdown και μετά.

Αρχικά συμμετείχαν στην έρευνα της KPMG 1 300 CEOs τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, προτού η κρίση της πανδημίας αρχίσει να γίνεται πλήρως αισθητή σε πολλές από τις βασικές αγορές. Τον Ιούλιο/Αύγουστο (μεταξύ 6 Ιουλίου-5 Αυγούστου 2020), η KPMG πραγματοποίησε μια επαναληπτική έρευνα με τη συμμετοχή 315 CEOs παγκοσμίως, ώστε να κατανοήσουμε πώς έχει εξελιχθεί ο τρόπος σκέψης των CEOs κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και στις δύο περιπτώσεις, όλοι οι ερωτηθέντες έχουν έσοδα πάνω από US$ 500 εκ., και το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από US$10 δισ..

Η έρευνα του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου περιλαμβάνει ηγέτες από 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες). Στην επαναληπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συμμετείχαν CEOs από τους κλάδους που αναφέρθηκαν παραπάνω και από 8 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, ΗΒ και ΗΠΑ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα ορισμένων μεγεθών ενδέχεται να μην ισούται με 100 λόγω στρογγυλοποίησης.


Unless otherwise indicated, throughout this webpage, “we”, “KPMG”, “us” and “our” refer to the network of independent member firms operating under the KPMG name and affiliated with KPMG International or to one or more of these firms or to KPMG International.