Ενημέρωση σχετικά με φορολογικά θέματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό

Φορολογική ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα θέματα, σας παραθέτουμε τα πιο πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες της εξάπλωσης του COVID-19

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σύμφωνα με την ΠΝΠ 1.5.2020/2020 ανακοινώθηκε η λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες του COVID-19, ενώ με την ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Σε αυτή την έκδοση

  • Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
  • Παροχή πίστωσης φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα
  • Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
  • Μέτρα στήριξης Διαχειριστών Αερολιμένων
  • Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων
  • Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας