Με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την ορθή αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί/ανακοινωθεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική Κυβέρνηση προς στήριξη έναντι των οικονομικών συνεπειών του COVID-19, η KPMG παρουσιάζει ενημερωμένους συνοπτικούς πίνακες με τα διαθέσιμα ανά κατηγορία (φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά κλπ.) μέτρα.

Η ομάδα μας περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα νομικά, φορολογικά και εργασιακά, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Επικοινωνία

Χρήστος Κρέστας
Γενικός Διευθυντής
KPMG Σύμβουλοι
Μονοπρόσωπη Α.Ε.
T: +30 210 60 62 394
E: ckrestas@kpmg.gr

Σοφία Γρηγοριάδου
Δικηγόρος /
Deputy Managing Partner
Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
T: + 30 210 60 62 159
E: sgrigoriadou@cpalaw.gr
www.cpalaw.gr

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.