Recruitment & Resourcing: Σε επιλέγω, με επιλέγεις;

Recruitment & Resourcing: Σε επιλέγω, με επιλέγεις;

Συνέντευξη της Γεωργίας Κωνσταντινίδου, Advisor, Management Consulting, KPMG στο περιοδικό HR Professional

1000
Picture of Peggy Velliotou

Partner & Head of People, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις αναφορικά με τη στελέχωση;

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις επιβάλλοντας αλλαγές στη διαδικασία στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο από την πλευρά του εργοδότη όσο και από την πλευρά των στελεχών. Η επιτυχία μίας πρόσληψης εξαρτάται από την εύρεση, αλλά και τη διατήρηση του κατάλληλου υποψηφίου που διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και τα κατάλληλα προσόντα και τα οποία θα συμβάλλουν θετικά στις αξίες και τους στόχους ενός οργανισμού.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα στελέχη που εμπλέκονται σε αυτή, ειδικότερα όταν έχουν να διαχειριστούν ένα διαφορετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι γεωγραφικά διασκορπισμένο και πλήρως εξοικειωμένο με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Μία ακόμα πρόκληση αποτελεί η ψηφιοποίηση της διαδικασίας της στελέχωσης, εντάσσοντας νέες διαδικασίες όσον αφορά τις συνεντεύξεις, με σκοπό ταυτόχρονα την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και τη διασφάλιση της συνοχής. Σε αυτή τη περίπτωση όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι η σύγχρονη αγορά εργασίας αποτελείται πλέον από διαφορετικές γενιές, καθιστώντας δύσκολη την ύπαρξη ενός ενιαίου μοντέλου διαχείρισης ταλέντων.

Σε ποιον επιχειρηματικό κλάδο φαίνεται να επενδύουν περισσότερο τα στελέχη της γενιάς Y για να αναζητήσουν εργασία;

Η γενιά των «Millennials» μεγάλωσε στην εποχή των γρήγορων εξελίξεων και αλλαγών, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός μοναδικού συνόλου προτεραιοτήτων και προσδοκιών στην αγορά εργασίας, που διαφέρουν από αυτές των προηγούμενων γενιών. Η τάση της αγοράς δείχνει ότι τα νέα στελέχη φαίνεται να επενδύουν περισσότερο σε εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε συμβουλευτικές εταιρείες, καθώς και στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του τουρισμού.

Συνολικότερα αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η γενιά φαίνεται ότι πλέον αξιολογεί με διαφορετικά κριτήρια το εργασιακό πλαίσιο, στο οποίο θα ενταχθεί, δίνοντας προτεραιότητα σε πιο ποιοτικά κριτήρια, όπως στη κουλτούρα της εταιρείας και στη συνολική εμπειρία και ποιότητα που προσφέρει ο εργοδότης στις συνθήκες εργασίας.

Το turnover μίας επιχείρησης επηρεάζει το Recruitment & Resourcing;

Είναι γεγονός ότι ο χρόνος παραμονής ενός εργαζομένου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι εταιρείες σήμερα, καθώς ένα υψηλό turnover μπορεί να επηρεάσει συνολικότερα τα αποτελέσματα αλλά και τη φήμη ενός οργανισμού. Στοιχεία δείχνουν για παράδειγμα ότι η γενιά των Millennials παραμένει κατά μέσο όρο τρία χρόνια σε μια θέση, καθώς γρήγορα επιζητούν την επόμενη επαγγελματική πρόκληση. Αντίστοιχα μία εταιρεία δαπανά περίπου το ένα πέμπτο του μισθού ενός εργαζομένου σε κόστη που συνδέονται με το recruiting, στοιχείο που καθιστά ζωτικής σημασίας για την λειτουργικότητα μιας εταιρείας την παραμονή των εργαζομένων της σε αυτή.

Ως συνέπεια αυτού φαίνεται ότι όλο και περισσότερες εταιρείες επενδύουν σε νέες στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως αυτής του employer branding, η οποία εφαρμόζεται από τη διαδικασία στελέχωσης. Χτίζοντας ένα ισχυρό εταιρικό brand μπορείς να προσελκύσεις ικανά στελέχη, αλλά παράλληλα να χτίσεις δεσμευμένους εργαζόμενους, καθώς η ελκυστικότητα μίας εταιρείας αποτελεί σημαντικό κριτήριο τόσο για την προσέλκυση νέων υποψηφίων, αλλά και για την παραμονή των εργαζομένων σε αυτή.

Ποιο είναι το κυριότερο εργαλείο για τη διαδικασία Recruitment στις μέρες μας;

Πρωταρχικός στόχος στη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής στελεχών είναι η αξιολόγηση ανάμεσα από ένα σύνολο υποψηφίων υψηλά καταρτισμένων, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις και προσόντα, αλλά και δεξιότητες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην γρήγορη ένταξή τους σε μία νέα οργανωτική κουλτούρα. Κάτι τέτοιο απαιτεί εργαλεία που βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του social και mobile recruiting. Αντίστοιχες μεθόδους όπως το video-interviewing και το gamification μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της διαδικασίας. Όσον αφορά το gamification θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γρήγορο μέσω αναγνώρισης στελεχών με τις απαιτούμενες δεξιότητες για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Επίσης, καθοριστική είναι η στρατηγική χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης του LinkedIn, αφού πλέον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αναζήτησης στελεχών.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας