Ειδικό αφιέρωμα Outsourcing

Ειδικό αφιέρωμα Outsourcing

Συνέντευξη της Άννας Γιάκα, Διευθύντριας, τμήμα Μισθοδοσίας, KPMG στο περιοδικό HR Professional

1000

Ποια είναι τα οφέλη για μία εταιρεία που επιλέγει να αναθέσει τη μισθοδοσία σε έναν εξωτερικό πάροχο;

Η ανάθεση της μισθοδοσίας σε έναν αξιόπιστο εξωτερικό συνεργάτη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε ένα εργασιακό, ασφαλιστικό και φορολογικό περιβάλλον που μοιάζει κινούμενη άμμος.

Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη είναι:

 • Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου από την εσφαλμένη εφαρμογή ή την μη συμμόρφωση με τις εργατικές, φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις 
 • Απαλλαγή από το σημαντικό κόστος της αγοράς συντήρησης και λειτουργίας ενός συστήματος μισθοδοσίας
 • Αποφυγή χρονοβόρας διαδικασίας πρόσληψης πολύ εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και κόστους διαρκούς εκπαίδευσης, διατήρησης και ανέλιξης του εντός της επιχείρησης
 • Μεγάλο εύρος σε παροχή πληροφόρησης σχετικά με ιστορικά στοιχεία μισθοδοσίας, προσωπικά στοιχεία εργαζομένων
 • Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στην διαχείριση προσωπικών δεδομένων.
   

Ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος στην εταιρεία-πελάτη (π.χ. παροχή υποστήριξης στη διαχείριση λογισμικού κτλ); Συνήθως ακολουθείται μία κοινή πλατφόρμα για όλους τους πελάτες του παρόχου ή προσφέρονται εξατομικευμένες λύσεις;

Επειδή κάθε εταιρεία έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, το πακέτο υπηρεσιών μισθοδοσίας είναι προσαρμοσμένο στην διαφορετικότητα του κάθε πελάτη με την ανάλογη παραμετροποίηση στο σύστημα μισθοδοσίας.

Μερικές από τις πιο συνήθεις υπηρεσίες είναι:

 • Διαχείριση και έκδοση μισθοδοσίας από τον πάροχο 
 • Βοήθεια στη λειτουργία τμήματος μισθοδοσίας εντός της επιχείρησης
 • Βοήθεια στην εκπλήρωση πληθώρας διαδικασιών μέσω του ΕΡΓΑΝΗ 
 • Παροχή διευρυμένης πληροφόρησης προσωπικών, μισθολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων 
 • Υπολογισμός προϋπολογιστικού κόστους μισθοδοσίας 
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό για εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα 
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μισθοδοσίας από τα γραφεία της επιχείρησης
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε δημόσιους υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία.
   

Κατά πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το payroll outsourcing; Οι εταιρείες τείνουν να «εσωτερικεύουν» τις λειτουργίες τους ή όχι;

Η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει το payroll outsourcing σαν υπηρεσία γιατί η ανάθεση της διαδικασίας έκδοσης μισθοδοσίας έχει πλέον καθιερωθεί σαν μια σοβαρή εναλλακτική λύση για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι λογικές τιμές της υπηρεσίας συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και ενισχύουν την τάση για εξωτερική ανάθεση.

Αυτό όμως που έχει σημασία την εποχή της κρίσης είναι οι επιχειρήσεις να συγκρίνουν εκτός από την τιμή και την ποιότητα της υπηρεσίας. Η κρίση εμφάνισε πολλούς παίκτες της αγοράς με χαμηλές τιμές αλλά και πολύ χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας. Χρέος των επιχειρήσεων είναι να μεγιστοποιούν τη σχέση κόστους και ποιότητας προς όφελος τους και να μην αποτελεί μοναδικό κριτήριο τους η χαμηλή τιμή.

© 2024 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας