Infrastruktuuri

Uutta nakökulmaa infrastruktuurin kehittämishankkeisiin

Liikenneverkon kehittämiseen tarvitaan tulevaisuudessa merkittävästi lisää resursseja. Julkisen sektorin palvelut puolestaan tarvitsevat toimivat kiinteistöt ja tilat, jotka joustavat niissä järjestettävien palvelujen tarpeisiin.

Kun perinteisille budjettivaroilla rakennettaville hankkeille haetaan vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, tarjoavat uudet rahoitus- ja toimintamallit ratkaisun infrastruktuurin kehittämistarpeisiin. Yksityisrahoituksen ja elinkaarihankkeiden hyödyt toteutuvat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön sekä kumppanuuden avulla. Menestyksekäs yhteistyö ja lisäarvo syntyvät, kun ratkaisuja etsitään yhdessä.

Yksityisellä rahoituksella toteutetut elinkaarihankkeet mahdollistavat pitkäjänteisen infrastruktuurin kehittämisen. Yksityisistä elinkaarihankkeista hyötyvät vaikutusalueiden elinkeinoelämä ja infran käyttäjät jokapäiväisessä toiminnassaan.

Miten voimme auttaa?

KPMG:n asiantuntijat tarjoavat uutta näkökulmaa infrahankkeisiin aina liikennejärjestelmän strategiatason kehittämisestä niiden suunnitteluun, toteutukseen, rahoitukseen kuin ylläpitoonkin. 

Tarjoamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan paitsi liikenteen palvelujen myös kiinteistöinfrastruktuurin kehittämiseen ja toteuttamiseen. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään niitä mahdollisuuksia, joita julkisen sektorin infran kehittäminen tarjoaa palvelujen hankkijoille, tarjoajille ja rahoittajille. 

Asiantuntijamme auttavat tarkoituksenmukaisten rahoitusratkaisujen löytämisessä, liikenteen hinnoitteluun ja rahoitukseen liittyvissä selvityksissä sekä infran toteuttamisprojekteissa. Palvelumme kattavat muun muassa liikenteen, kiinteistöjen, sosiaali- ja terveystoimen, verotuksen ja lakiasioiden asiantuntemuksen.