Olemme sitoutuneet korkeisiin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin eettisiin periaatteisiin kaikessa toiminnassamme. Arvojemme ohjaamana ja sitoutumalla vahvasti toimimaan oikein ja rehellisesti tarjoamme laatua ja huippuosaamista pitkälle tulevaisuuteen. KPMG International on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen sisältämiin periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaista toimintaa.

Vahva globaali ja paikallinen hallintorakenne ohjaa toimintaamme, asettaa politiikkoja, linjaa strategiaamme sekä toimintamme tarkoitusta. KPMG:n globaali Code of Conduct ohjaa kaikkien ketjun jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden toimintaa. Se antaa suuntaviivat sille, miten voimme toimia eettisesti oikein suhteessa kollegoihin, asiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin sekä luoda positiivisia vaikutuksia koko yhteiskunnassa. KPMG:läisten on suoritettava säännöllisesti koulutuksia liittyen lakien, säädösten, ammatillisten standardien ja KPMG:n Code of Conductin noudattamiseen. 

Avaintavoitteemme

  • Huolehdimme KPMG:läisten jatkuvasta kouluttamisesta, jotta noudatamme lakeja, säädöksiä, ammatillisia standardeja sekä KPMG:n Code of Conductia.
  • Kehitämme vastuullisuusraportointiamme tavoitteenamme palvella eri sidosryhmien tarpeita.
  • Varmistamme, että alihankkijoidemme ja toimittajiemme toiminta on linjassa KPMG:n globaalin Code of Conductin kanssa.

Lue lisää työstämme:

ISO27001:2013
KPMG Oy Ab:n konserni on onnistuneesti täyttänyt ISO/IEC 27001:2013 -standardin vaatimukset ja sertifioitu virallisesti tämän kansainvälisesti tunnustetun tietoturvastandardin mukaan.