Tilintarkastus perhe- ja kasvuyrityksille

  • 1000

Hyvin hoidettu tilintarkastus vahvistaa sidosryhmien luottamusta yhtiötä kohtaan ja auttaa liiketoiminnan kehittämisessä

Laadukkaan tilinpäätösinformaation julkistaminen herättää luottamusta ja tuo uskottavuutta markkinoilla. Riippumattoman tilintarkastusyhteisön ja auktorisoidun tilintarkastajan merkintä tilinpäätöksen lopussa vankistaa asiakkaiden, rahoittajien, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yhtiötä kohtaan.

Uskottavuus ja eri sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan ovat edellytyksiä menestyksekkäälle liiketoiminnalle. 

Asiakkaidemme tilintarkastajana tavoitteemme on tämän uskottavuuden ylläpitäminen ja kasvattaminen. 

Olemme tukenasi jokapäiväisissä haasteissa

Olemme yrityksen ja sen omistajien yhteistyökumppani, jolla on laaja-alainen käsitys yhtiön toiminnasta, toimialasta sekä haasteista ja jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti yhtiön asioista.

Keskeinen toimintatapamme on rakentaa luottamussuhde asiakkaaseen. Haluamme olla yrittäjän apuna toiminnan jokapäiväisissä haasteissa. Yrityksen ja omistajien haasteet liittyvät tyypillisesti yrityksen kasvuun, rakennejärjestelyihin, taloushallintoon, tietojärjestelmiin sekä vero- ja lakikysymyksiin. Me olemme tukenasi näissä tilanteissa. 

Ota yhteyttä

Pidämme sinut ajan tasalla yhtiöön liittyvistä havainnoistamme ja kehitysehdotuksistamme kuten myös lainsäädännön muutosten kautta tulevista vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Laadukas palvelu on kaiken toimintamme lähtökohta


Kaiken toimintamme lähtökohtana on laadukas palvelu – haluamme ymmärtää tarpeesi ja auttaa liiketoimintasi kehittämisessä.

Toimimme keskustelukumppanina yrityksen ja toimialan erityiskysymyksissä. Hoidamme tilintarkastuksen ja muut palvelumme joustavasti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti – pidämme lupauksistamme kiinni.

Olemme yhteydessä läpi vuoden – emme vain tarkastuskäyntien yhteydessä.

Pidämme sinut ajan tasalla yhtiöön liittyvistä havainnoistamme ja kehitysehdotuksistamme kuten myös lainsäädännön muutosten kautta tulevista vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Kokemuksemme ja osaamisemme perusteella pystymme kertomaan alanne parhaista käytännöistä ja tuomme uusia ideoita yhtiönne toimintojen kehittämiseen.

Olemme kumppanisi myös muutostilanteissa - kasvamme yrityksesi mukana.

Tarvittaessa, erityisesti toimintanne laajentuessa tai muuttuessa, voitte laskentatoimen erityiskysymysten lisäksi hyödyntää laaja-alaista tietämystämme toimialanne verotuksen ja lakipuolen erityiskysymyksissä sekä tietojärjestelmiin, rakennejärjestelyihin ja taloushallintoon liittyvissä asioissa.