Vero- ja lakipalvelut perhe- ja kasvuyrityksille

 • 1000

Oikeudellisesti kestäviä ja liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja yritystoiminnan eri vaiheisiin

Vero- ja lakiasioiden suunnittelun merkitys korostuu yhä enemmän yrityksen toiminnan suunnittelussa ja talouden ohjauksessa. Yritystoiminnan eri vaiheissa alkaen yrityksen perustamisesta päättyen sen toiminnan lakkauttamiseen tulee eteen tilanteita, joissa vero- ja lakikysymysten järkevällä hoitamisella voi parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Oikeudellisten ja lainsäädännöllisten muutosten ennakointi ja kyky reagoida niihin ajoissa on yritykselle ja sen johdolle elintärkeää. Toimintaympäristön muutokset ja lisääntyvä yritystoiminnan sääntely on otettava yrittämisen arjessa huomioon, mutta näemme ne samanaikaisesti mahdollisuutena asiakkaillemme toimia kilpailukykyisesti ja toiminnalliset riskit halliten.

Paikallista palvelua ja osaamista ympäri maailmaa

Vero- ja liikejuridiikan asiantuntijoillamme on vankka oikeudellinen ja taloudellinen osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus työskentelystä perhe-ja kasvuyritysten kanssa. Löydämme oikeudellisesti kestävät ja verotehokkaat toimintatavat niin yrityksen kuin omistajan kannalta. 

Toimintamme lähtökohtana on palvella asiakkaita paikallisesti, mutta tarvittaessa riittävin levein hartioin, minkä mahdollistaa maailmanlaajuinen kattava KPMG-verkostomme.

Suuri osa oikeudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä on yritystoiminnassa viikoittain toistuvia, kuten kaupallisiin sopimuksiin ja työsuhteisiin liittyvät asiat. Osa on kertaluonteisia, kuten sukupolvenvaihdokset, yritysjärjestelyt tai yrityskaupat. Pyrimme asiakkaiden kanssa pysyväisluonteiseen asiakassuhteeseen, jotta meidän ja yrityksen edustajien välille muodostuu luotettava, avoin ja keskusteleva suhde. 

Tukea yrityksen elinkaaren eri vaiheissa eteen tulevissa vero- ja lakikysymyksissä

 • Yrityksen perustaminen, yritysmuodonmuutokset ja toiminnan päättäminen
 • Osakkaiden keskinäisten suhteiden hallinta osakassopimuksin ja yhtiöjärjestyksin
 • Yrityksen sopimusrakenteet, sopimusketjut, sopimusriskit ja niiden hallinta
 • Aineettomien oikeuksien suojaus, dokumentointi ja niiden hallinta
 • Konserni- ja lähipiiriyhtiöiden sekä omistajien välisten oikeustoimien siirtohinnoitteluun liittyvät sopimukset, dokumentointi ja suunnittelu
 • Tilinpäätöksen verosuunnittelu, veroilmoituksen laatiminen ja viranomaisyhteydet
 • Verotarkastuksissa avustaminen koko verotarkastusprosessin ajan

Yritystoiminnan muutostilanteiden kuten sukupolvenvaihdoksen tai omistusjärjestelyjen veroseuraamusten hallinta

 • Rakennejärjestelyt, niihin liittyvä mallinnus ja toteuttaminen
 • Yrityskauppaneuvotteluissa ja yritysjärjestelyissä avustaminen ml. valmistelevat toimet, varsinainen myyntiprosessi sekä jälkihoito
 • Sukupolvenvaihdokset ja perhevarallisuussuunnittelu

Yritystoiminnan rahoitukseen ja investointeihin liittyvät vero- ja lakikysymykset

 • Rahoitus- ja vakuusrakenteet, -vaihtoehdot ja niiden muutokset
 • Investointien toteutusvaihtoehtojen arviointi, mallinnus ja sopimukset
 • Erilaiset voitonjako- ja varojenjakovaihtoehdot
 • Väliaikaisiin tai pysyviin insolvenssitilanteisiin liittyvä neuvonta

Henkilöstön palkitsemiseen ja kannustamiseen liittyvät verotukselliset ja juridiset näkökulmat

 • Henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja omistukselliset kannustinjärjestelmät
 • Työnantajan neuvonta työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen verotuksellisten ja juridisten velvotteiden hallinnan asiantuntemusta

 • Ulkomaanprojekteihin liittyvät viranomaisvelvoitteet, sopimusrakenteet ja suunnittelu
 • Ulkomaankomennukset ja niiden hallinnointi
 • Yrityksen sopimuksiin liittyvät erityispiirteet kansainvälisessä liiketoiminnassa
 • Ulkomailla harjoitettavaan toimintaan ja oikeudelliseen rakenteeseen liittyvät vaihtoehdot ja niihin liittyvä suunnittelu kansainvälistymisen eri vaiheissa
 • Liiketoimintamallin muutokset ja ulkomaantoimintojen lopettaminen

Haluamme olla oma luottoneuvonantajasi

Perhe- ja kasvuyritysten kanssa toimiessamme tärkeä lähtökohtamme on tarjota asiakkaallemme kasvolliset palvelut. Yrityksen omaa luottojuristia on mutkatonta ja helppoa lähestyä. Häneltä voi vaivattomasti kysyä kulloinkin käsillä olevan asian oikeudellisista vaikutuksista ja häneltä on lupa odottaa vastauksia ja suosituksia, jotka palvelevat yritystä, sen johtoa ja omistajia pidemmälläkin tähtäyksellä.