Nopean teknologisen kehityksen sekä muuttuvien liiketoimintaparadigmojen aikakaudella, organisaatioiden tietohallintoyksiköt ovat perustavanlaatuisen muutoksen keskellä. 

Muutosta vauhdittavia tekijöitä ovat julkisten pilvipalveluiden käytön lisääntyminen, kaikki palveluna -talous (XaaS), kehittyvät tekoälyominaisuudet ja muut kehittyvät teknologiat. Nämä eivät ainoastaan muokkaa IT-järjestelmiä ja -infrastruktuureja, vaan myös määrittävät IT:n roolin organisaatiossa uudelleen.

IT:n tulevaisuus

Kyvykkyys vastata asiakkaiden tarpeisiin edellyttää yrityksiltä entistä ketterämpiä toimintatapoja ja kyvykkyyttä toimia osana pidempiä arvoketjuja – tämän keskiössä on IT.

Ovatko IT-johtajat valmiita tarttumaan hetkeen?

Me KPMG:llä uskomme, että tietohallinto-organisaatiot voivat olla ratkaiseva voima teknologian onnistuneessa integroinnissa strategiaan, toimintoihin, henkilöstöön ja asiakkaisiin. Tämä puolestaan voi luoda innovatiivisia, joustavia, kestäviä ja datavetoisia toimintamalleja ja organisaatioita.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää strategisia toimia, jotka olisi hyvä käynnistää jo tänään. Uusimmassa Future of IT -raportissamme tarkastelemme kuutta trendiä, joihin organisaation tulisi kiinnittää nyt huomiota: XaaS, data, kyberkestävyys, osaaminen, innovaatio ja ESG.

Lue koko raportti ja selvitä, mitkä toimenpiteet auttavat organisaatiotasi muuttumaan IT-yksikön organisaation tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. 

Future of IT

IT:n tulevaisuus

Strategioita tietohallintoyksikön kehittämiseksi pilvipalveluiden ja tekoälyn aikakaudellaLataa PDF (2.7 MB) ⤓Kuusi trendiä, joihin organisaation kannattaa kiinnittää nyt huomiota:

Man in spectacles looking at code

Kaikki palveluna (XaaS)


Pilvipalvelut ovat lisänneet mahdollisuuksia hankkia ennen itse tehtyjä ja ylläpidettyjä ratkaisuja palveluna (XaaS). Palveluna hankkiminen nopeuttaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja mahdollistaa kustannussäästöjä, mutta se myös lisää vaatimuksia tietohallinnoille huolehtia tarpeiden määrittelystä, hankinnoista ja niihin liittyvistä riskeistä.


Datakeskeisyys


Digitalisaation ydin on datassa - liiketoimintatiedon hyödyntämisessä. Nykyaikainen tietohallinto tuntee toiminnan kokonaiskuvan, pitkät arvoketjut ja niissä hyödynnettävän datan. Tietohallinto voi tarjota liiketoiminnalle ratkaisuja datan hallintaan ja hyödyntämiseen innovatiivisella, kilpailuetua tuottavalla tavalla.

woman gesturing in conference call
woman using tablet in high tech lab

Huomio vikasietoisuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen


Epävarmuuden ja nopeiden muutosten aikana organisaation on oltava tietoinen ja varautunut toimintaan ja jatkuvuuteen liittyviin uhkiin. Varautuminen on sekä teknistä että osa organisaation osaamista ja kulttuuria. Henkilöstöllä tulee olla valmius toimia ennaltaehkäisevästi sekä nopeasti ja tehokkaasti, kun jotain tapahtuu.

smiling colleagues reviewing data

Innovoinnin nopeus


Nykyaikainen tietohallinto edesauttaa innovointia tukevan yhteistyön ja toimintamallien syntymistä. IT-organisaatiolla on kokonaisnäkemys toiminnasta ja sen arvoketjuista. Tietohallinto voi fasilitoida työtä, minkä avulla organisaatio yhdessä asiakkaidensa kanssa voi luoda uusia ratkaisuja toimitus- ja palveluketjujen hallintaan.


Osaamisen kehittäminen


Tietohallintoyksiköiden yksi merkittävimpiä haasteita tällä hetkellä on osaavan henkilöstön löytäminen ja pitäminen organisaatiossa. Nykyaikainen tietohallinto tekee tiivistä yhteistyötä HR-asiantuntijoiden kanssa tavoitteena löytää uusia keinoja rekrytoida ja kehittää monimuotoisempaa ja dynaamisempaa työvoimaa, joka luo innostavan tulevaisuuden työympäristön.

smiling asian woman in spectacles working
short haired woman looking at investment graph

Vastuullisuus


Tietohallinnolla on rooli myös yrityksen vastuullisuusvastuista (ESG) huolehtimisessa. Tietohallinto on paitsi itse merkittävä toimija ympäristöön liittyvissä kysymyksissä ja työllistäjänä, mutta se myös tukee toimintaa vastuullisuuteen liittyvän tiedon hallinnassa ja eri sääntelyiden ja velvoitteiden täyttämisessä.

Miten voimme auttaa?

Me KPMG:llä uskomme, että digitaalisen transformaation mahdollisuuksia ei kannata ohittaa. Yhdistämme alan johtavat teknologiat ja parhaat käytännöt sekä kokeneet asiantuntijat asiakkaidemme tueksi.

Ota yhteyttä nopeuttaaksesi muutostasi tulevaisuuden IT:tä varten.

Ota yhteyttä

 © 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance