Liisalla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä asiantuntija- ja johtotehtävistä teknologian toimialalla. Tällä hetkellä Liisa johtaa KPMG Suomen IT Advisory -yksikköä sekä toimii johdon konsulttina auttaen asiakkaita erityisesti strategisten liiketoiminnan IT-muutoshankkeiden tukemisessa, niin julkishallinnon kuin yksityissektorin asiakkuuksissa. Liisan erityisosaamisaluetta ovat tietohallinnon kehittäminen, liiketoiminnan ja IT:n muutoshankkeiden johtaminen sekä IT-hankinnat. Ennen siirtymistään KPMG:lle Liisa on johtanut menestyksekkäästi kansainvälistä IT-liiketoimintayksikköä.