Empatia leimaa pohjoismaisten toimitusjohtajien reaktiota kriisiin

Toimitusjohtajat reagoivat empatialla kriisiin

CEO Outlook -tutkimuksemme osui tänä vuonna hetkeen, jolloin toimitusjohtajat hahmottelivat uudenlaista todellisuutta koronakriisin keskellä.

1000
Kimmo Antonen

Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

KPMG:n vuosittainen CEO Outlook -tutkimus osui tänä vuonna hetkeen, jona maailman suurimpien yritysten toimitusjohtajat hahmottelivat uudenlaista todellisuutta globaalin koronakriisin keskellä. Pohjoismaissa toimitusjohtajilla on hyvä asema lähteä rakentamaan pandemian jälkeistä toipumista. He luottavat maidensa kasvupotentiaaliin ja ovat nostaneet arvot ja tarkoituksen tekemisensä keskiöön. He myös panostavat teknologiseen kehitykseen, seuraavat tarkasti toimitusketjun ja kyberturvallisuuden riskejä ja valmistelevat samanaikaisesti yrityksiään hyvin epävarmaan tulevaisuuteen.

Empatia näkyy vahvana pohjoismaisten toimitusjohtajien kriisireaktiossa

Vaikka Pohjoismaissa pienempi osa toimitusjohtajista on joutunut viruksen kanssa henkilökohtaisesti tekemisiin kuin kansainväliset kollegansa (29 % vs 39 %), heidän reaktionsa on ollut voimakkaampi ja myötäelävämpi. Isommista markkinoista poiketen pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat myös valmiimpia tinkimään omista eduistaan, yli 70 % heistä on tehnyt muutoksia omaan kompensaatioonsa kriisin seurauksena. Suurin osa heistä (41 %) aikoo luopua bonuksistaan. Vain 18 % vastanneista kansainvälisesti ja 6 % Yhdysvalloissa ajatteli samoin.

KPMG:n toimitusjohtaja Kimmo Antonen tunnistaa tämän:

— Nämä tuntemukset ovat varmasti olleet kaikille omakohtaisia. Pandemia ei ole koetellut vain yritysten tarkoitusta ja toiminta-ajatusta, vaan se on testannut myös omia ja yritystemme arvoja yrittäessämme selvitä tilanteesta.

Muutos kasvunäkymissä

Pohjoismaiset toimitusjohtajat olivat hyvin luottavaisia talouskasvun suhteen alkuvuodesta, jolloin heidän uskonsa kasvumahdollisuuksiin oli kansainvälisiä kollegoitaan korkeammalla tasolla kaikilla mittareilla. Vähintään kolme neljästä haastatellusta ilmaisi tuolloin luottamusta niin yrityksensä, teollisuudenalansa, maansa kuin kansainvälisen taloudenkin kasvuun.

Koronapandemian alkamisen jälkeen pohjoismaisten toimitusjohtajien näkökulma on erkaantunut edelleen globaalien toimitusjohtajien näkemyksistä. Pohjoismaissa 71 % vastanneista luottaa oman maansa talouskasvuun, kun globaalisti vain 41 % tuntee samoin. Muiden alueiden osalta luottamus on Pohjoismaissa selkeästi heikentynyt koronakriisin aikana, enää vain 25 % vastaajista luottaa globaaliin talouskasvuun.

— Monet asiakkaistamme ovat siirtyneet kasvun tavoittelusta ydinliiketoiminnan turvaamiseen. Se on edellyttänyt nopeita päätöksiä niin kannattavuuden kuin kassavirrankin säilyttämiseksi tasolla, joka turvaa tulevaisuutta ja vahvistaa sidosryhmien luottamusta, kuvailee Kimmo Antonen, KPMG:n toimitusjohtaja.

Toimitusketjut suurin riski kasvulle

Pohjoismaisten toimitusjohtajien näkemys suurimmista liiketoiminnan riskeistä seuraavan kolmen vuoden aikana muuttui koronapandemian aikana dramaattisesti. Nyt suurimpana riskinä nähdään se, kestävätkö toimitusketjut tulevia maailmanlaajuisia kriisejä. Alkuvuodesta vain 2 % heistä piti toimitusketjuriskiä huolestuttavana.

Yli puolet (54 %) pohjoismaisista toimitusjohtajista (vs 67 % kansainvälisesti) kertoo joutuneensa miettimään globaalin toimitusketjunsa uudelleen pandemian vaikutusten vuoksi. Kun kansainvälisesti toimitusjohtajat (32 %) miettivät tässä yhteydessä enemmän asiakkaiden muuttuvia tarpeita, suurin ryhmä pohjoismaisista kollegoista (23 %) uudistaa toimitusketjujaan kestävämmiksi luonnonkatastrofien varalta.

Digitaalisuus ja etätyö viitoittavat työn tulevaisuutta

Pandemia muuttaa vahvasti näkymiä työn tekemisen tulevaisuudesta. Suurin osa pohjoismaisista toimitusjohtajista (92 %) suunnittelee toimistotilojensa vähentämistä. Tämän myötä etätyön osuus tulee kasvamaan merkittävästi. Pohjoismaissa johtajat haluavat jatkaa työn tekemistä digitaalisesti ja kehittää digitaalisen työn tekemisen välineitä. Enemmistö heistä löytää myös monia positiivisia puolia digilähtöisessä etätyöympäristössä.

Pohjoismaissa digitaalinen kehitys huippuvauhdissa

Yksi kasvun tekijä on digitaalinen kehitys, pandemian myötä olemme yhä riippuvaisempia teknologiasta. Kaupan siirtyessä enenevässä määrin verkkoon ja työntekijöiden jatkaessa etätyöskentelyä, yritykset ovat kiihdyttäneet digitaalisen transformaation vauhtia ja ottaneet käyttöön digiteknologioita työntekijöilleen, kumppaneilleen ja asiakkailleen. Digikiihdytyksen vauhti on ollut huomattavan paljon nopeampaa Pohjoismaissa, joissa yli puolet toimitusjohtajista (54 %) kertoo yrityksensä olevan nyt vuosia edellä suunniteltua transformaatioaikataulua. Kansainvälisesti toimitusjohtajien enemmistö raportoi yrityksensä olevan vain kuukausia edellä odotuksista. Nyt haasteena on keskittää toimenpiteet ja investoinnit alueille, joista saadaan eniten arvoa ja joiden avulla säilytetään kyberturvallisuuden kestävä taso.

Metodologia

Tutkimuksen tulokset perustuvat kahteen toimitusjohtajille suunnattuun kyselytutkimukseen. Aiheina olivat maailmanlaajuisen koronapandemian aiheuttamat haasteet ja mahdollisuudet yritystoiminnassa.

Heinäkuussa 2020 haastateltiin 315 toimitusjohtajaa kansainvälisesti suurimmilta markkina-alueilta (Yhdysvallat, Australia, Iso-Britannia, Ranska, Kanada, Kiina, Japani sekä Italia) sekä 24 toimitusjohtajaa Pohjoismaista (jakaantuneet tasaisesti Suomen, Ruotsin, Tanskan sekä Norjan kesken).

Tammi- ja helmikuussa 2020 haastateltiin kansainvälisesti 1251 toimitusjohtajaa (samoilta suurimmilta markkina-alueilta sekä Intiasta, Saksasta ja Espanjasta) sekä sataa pohjoismaista toimitusjohtajaa heidän näkymistään tuleville vuosille.

Molempiin tutkimuksiin osallistuneet toimitusjohtajat edustivat yrityksiä, joiden vuosittainen liikevaihto on vähintään 500 miljoonaa dollaria. He edustivat suurimpia teollisuudenaloja, kuten vähittäiskauppa, finanssiala, teollinen tuotanto, energia-ala, teknologia-ala sekä biotieteet.  

Lisätietoja sekä Kimmo Antosen haastattelupyynnöt

Sointu Somerma

+358 20 760 3534

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä