Emmi Kukkonen

Manager, Customer Excellence

KPMG Suomi

Emmi työskentelee KPMG:llä Customer Excellence -asiantuntijana erikoistuen asiakaskeskeisiin prosesseihin ja -palveluihin, asiakaskokemukseen sekä asiakkuuksien johtamiseen.

Emmillä on monipuolinen kokemus asiakaskokemuksen kehittämisestä, asiakaspalauteohjelmista ja projektinhallinnasta. Työssään hän yhdistää asiakasymmärrystä ja toimialatrendejä erinomaisten asiakaskokemusten rakentamiseksi ja liiketoiminnan kehitystyön tueksi. Emmi toimii KPMG:llä myös kouluttajana niin Suomessa kuin Pohjoismaissa.