Markku Aro

Director, Head of Digital Transformation

KPMG Suomi

Markku toimii KPMG:n Digitaalisten palveluiden johtajana. Hän on toiminut yli 20 vuoden ajan liikkeenjohdon konsulttina valmistavan teollisuuden sekä prosessiteollisuuden ja kaupan alan teknologia- ja liiketoimintatransformaatiohankkeissa. Tällä hetkellä Markku keskittyy erityisesti digitaalisten ratkaisujen implementointiin ja kaupallistamiseen.

Laajan toimialaosaamisensa kautta Markku tuo hankkeisiin kokemuksensa monimutkaisista transformaatiohankkeista: toimialojen kypsyys digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä vaihtelee suuresti, ja tämä luo sekä haasteita että mahdollisuuksia eri teollisuudenalojen kehittämiseen.

  • Digitaalinen muutos
  • Kaupan ala
  • Muutos
  • Neuvontapalvelut
  • Teollisuus
  • M.Sc. (Tech.), Tampere University of Technology