Tuloverolain vuodesta 2021 alkaen voimaan tulleen 66 a §:n henkilöstöantisäännöksen nojalla osakkeita on voinut antaa henkilöstön enemmistölle osakkeiden matemaattisella arvolla ilman, että työntekijöille syntyy palkkana verotettavaa etua. 

Aiemmin verotuskäytäntö on ollut melko rajoittava ja epäselvä sen suhteen, millä perusteilla ja minkä verran annettavien osakkeiden määrä on voinut vaihdella eri työntekijöiden ja työntekijäryhmien välillä (osakkeiden allokaatio). 

Uudet ratkaisut selvensivät osakkeiden allokaatiota henkilöstöanneissa

KPMG oli yhtiöiden asiamiehenä kummassakin prosessissa, joista KHO julkaisi tänään ratkaisut. Ratkaisussa KHO:2023:65 kyse oli noin 30 työntekijän kasvuyhtiöstä, jossa osakkeita haluttiin antaa henkilöstöannissa perustuen työsuhteen kestoon. Ratkaisussa KHO:2023:66 kyse oli suuremmasta yrityksestä, jossa henkilöstöannissa merkittäväksi annettavien osakkeiden määrä perustui luokkiin, joihin työntekijät jaettaisiin heidän roolinsa ja työpanoksensa arvon perusteella.

KHO:n ratkaisujen perusteella: 

  • Osakkeiden allokaatio voi edelleen erota eri työntekijöiden ja työntekijäryhmien välillä 
  • Allokaatioerot voivat perustua työpanoksen arvoon 
  • Työpanoksen arvon voi määritellä myös muuten kuin bruttopalkan perusteella 
  • Osakkeiden jakoperusteena voi olla esimerkiksi työsuhteen kesto tai työntekijöiden jako eri heidän roolinsa ja työpanoksen arvon perusteella. 
  • Osakkeiden jakoperuste ei saa kuitenkaan merkitä tietyn työntekijän tai työntekijäryhmän suosimista tai syrjimistä, eikä mikään työntekijäryhmä voi olla oikeutettu merkitsemään muihin nähden vain nimellistä määrää osakkeita.

Uudet ratkaisut mahdollistavat henkilöstöantien joustavan hyödyntämisen erilaisten yritysten palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmissä. Vaikka edellytykset osakkeiden allokaatioon liittyen selventyivät, liittyy sääntelyn soveltamiseen ja osakeallokaatioon edelleen yleisiä rajoituksia, jotka on huomioitava suunnittelussa.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:n asiantuntijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet paljon TVL 66 a §:n mukaisia henkilöstöanteja asiakkaillemme. Verotuksen lisäksi asiantuntijoillamme on laaja ja kokonaisvaltainen osaaminen sitouttamisjärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta myös yhtiö-, sopimus- ja työoikeuden näkökulmasta. Keskustelemme mielellämme yhtiöllenne sopivasta järjestelystä.

Lue myös aikaisempi kirjoituksemme aiheesta.

Henkilöstöannilla työntekijät osakkaiksi - KPMG Finland