• 1000

Talousrikollisuuden tuottamat paineet finanssisektorille eivät ole uusi haaste. Finanssialan yrityksen kohtaavat kuitenkin ennalta-arvaamattoman suuria haasteita talousrikollisuuden määrän jyrkän kasvun myötä. Finanssialan yritysten suurimmat haasteet muodostuvat nykyään muun muassa monimuotoisesta ja nopeasti muuttuvasta sääntely-ympäristöstä, operatiivisten kulujen kasvamisesta, asiakaskokemuksen heikentymisestä ja monitoroinnin kasvun tarpeesta. 

Transaktioiden monitoroinnin oikein toteuttaminen on ehdottoman tärkeää rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen torjumiseksi

Transaktioiden monitoroinnin avulla toteutettava rahanpesun torjunta voidaan nähdä vaikeana tehtävänä, sillä rahojen saapuessa maksulaitoksen järjestelmiin, niiden jäljet on usein voitu jo yrittää häivyttää useita kertoja, esimerkiksi muulien välityksellä. Tämän johdosta rahan alkuperä voi vaikuttaa legitiimiltä, vaikka todellisuudessa alkuperä olisi rikollinen.

Terrorismin rahoittamisen torjunta voidaan jokseenkin nähdä helpompana: yksinkertaisemmassa esimerkissä pankki pystyy pysäyttämään varat, joita yritetään ohjata konfliktialueelle. Terrorismin rahoittaminen on kuitenkin myös monimutkaista ja monimutkaistuu jatkossa entisestään, kun maksuja voidaan yrittää kiertää, esimerkiksi usean yrityksen kautta, jolloin transaktio itsessään saattaa vaikuttaa aluksi legitiimiltä.

Mitä paremmin asiakas tunnetaan, sitä paremmin asiakkaiden maksutoimien lainmukaisuutta voidaan tarkkailla ja pystytään arvioimaan. Asiakkaan tuntemisen yhteyttä transaktioiden monitorointiin ei voi korostaa tarpeeksi. Mitä enemmän tietoja asiakkaasta on ja mitä paremmin asiakkaan tuntemistiedot on dokumentoitu, sitä enemmän dataa asiakkaasta ja hänen käyttäytymisestään on. Tätä dataa voidaan vastaavasti hyödyntää tarkastellessa asiakkaiden transaktioita. Useat organisaatiot hyötyisivät tämän datan paremmasta käytöstä, sen sijaan, että transaktioiden monitoroinnissa luotetaan yksittäisiin sääntöihin. 

Asiakkaan tuntemisen hyödyntäminen monitoroinnissa

Datan hyödyntäminen asiakkaan tuntemisen ja transaktioiden monitoroinnin välillä vaatii entistä kehittyneempää teknologiaa ja tehokkaampia järjestelmiä. Järjestelmien tulee pystyä käsittelemään suuria määriä tietoja automaattisesti sekä suoritutumaan itsenäisestä päätöksenteosta. Näitä järjestelmiä tarvitaan tiedon ja päätöksien automatisointiin monitoroinnin osalta: transaktiomäärien eksponentiaalisen kasvun myötä on oletettavissa, että päivittäiseen transaktioiden monitorointiin vaadittava työntekijöiden lukumäärä kasvaa räjähdysmäisesti, jos päätöksentekoa ei avusteta koneellisesti. 

Mitä useammin kone pystyy tekemään luotettavamman päätöksen tai tuomaan avun päätöksen tekemiseen asiakkaan transaktion oikeellisuudesta, sitä vähemmän asiakasta joudutaan kontaktoimaan, joka puolestaan todennäköisesti luo asiakkaalle positiivisemman asiakaskokemuksen. Näin asiakas ei koe häntä epäiltävän, transaktioiden todella ollessa laillisia.  

Dataa voidaan hyödyntää transaktioiden tarkastelemisen lisäksi myös tilin väärinkäytösten ja petosten huomaamisessa: transaktioiden monitorointi järjestelmän huomatessa esimerkiksi asiakkaan tuntemistietoihin ja käyttäytymiseen sopimattoman maksun ulkomailla, voidaan havaita tilin mahdollinen väärinkäyttö ja tilitietojen kaappaus. Tämä lisää sekä asiakkaan että pankin turvallisuutta ja on osana asiakaskokemuksen parantamista.

Palvelumme

  • Monitoroinnin teknisten toteutusten testaus

  • Monitorointiprosessien tehokkuuden parantaminen

  • Monitorointiprosessien osittainen tai täysi ulkoistaminen KPMG:lle

Miten KPMG voi auttaa?

Autamme yritystäsi monitoroinnin jokaisella osa-alueella, joko toimintojen kehittämisessä tai suoraan apukäsiparina monitorointijonojen purkamiseksi. Voimme yhdessä organisaatiosi kanssa tunnistaa teille relevantit monitoroinnin prosessit sekä vahvistaa niiden lainmukaisuus regulaation kannalta. Lisäksi olemme tarvittaessa apunasi myös toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä, jotta ne vastaavat yrityksesi riskinsietokykyä sekä nykyajan teknologian mahdollisuuksia. Autamme organisaatiotasi muodostamaan prosessit päivittäistä työtä varten.

Meillä on laaja kokemus finanssisektorilta muun muassa monitorointijärjestelmien tehokkuuden suunnittelussa sekä yrityksen teknologisten valmiuksien testaamisessa ja kehittämisessä. Suoritamme muun muassa AML-audit palveluita, joiden avulla organisaatiosi saa hyvän käsityksen rahanpesun torjunnan ja sanktioiden noudattamisen tilasta, tarvittaessa konkreettisten parannusehdotusten kera.

Autamme myös olemalla konkreettinen apukäsipari, mikäli organisaatiosi tarvitsee apua monitoroinnin päivittäisissä töissä. Toimimme joko yhdessä jo olemassa olevan tiimisi kanssa tai halutessasi voit ulkoistaa täysin palvelut KPMG:lle.