• 1000

Ajankohtaiset sanktiot ja pakotteet

Sanktioita ja pakotteita on viime aikoina kohdistettu eritoten Venäjää ja Valko-Venäjää kohtaan, muun muassa erottamalla venäläisiä pankkeja SWIFT-järjestelmästä ja sulkemalla Euroopan maiden ilmatiloja venäläisiltä lentoyhtiöiltä. Sanktioita on kohdistettu myös energia- ja viestintäpolitiikkaan.

Pakotteita on valtioiden lisäksi kohdistettu myös yksityishenkilöihin. Näiden henkilöiden varallisuuksia on jäädytetty eri puolilla maailmaa ja heidän omaisuuttaan on takavarikoitu. On mahdollista, että uusia henkilöitä lisätään sanktiolistoille nopeallakin aikataululla, ja että sanktiot laajenevat entisestään. 

Pakotteisiin reagoiminen on elintärkeää

Pakotteet voivat kohdistua yrityksiin ja yksityishenkilöihin hyvin nopealla aikataululla. Välttääkseen seuraamussakot sekä mainehaitat, on yritysten tärkeää huomioida kykynsä mukautua sanktioihin niiden voimaan tullessa nopeasti ja tehokkaasti. 

Pakotteet nostavat esiin myös tosiasiallisien edunsaajien selvittämisen tärkeyden. Jokaisen yrityksen tulee ottaa huomioon asiakkaidensa todelliset edunsaajat sekä tiedot heidän henkilöllisyyksistään. Mikäli prosesseissa ei ole otettu huomioon omistusketjun selvittämistä, saattaa yritys hyvin nopeasti syyllistyä pakotteiden noudattamatta jättämiseen.

Sanktioiden noudattaminen edellyttää yrityksiltä tarkkoja ja eheitä due diligence -prosesseja sekä useissa tapauksissa myös automaation mahdollistavaa teknologiaa. Omistusketjujen selvittäminen voi vaatia yritystä ottamaan käyttöön useita eri järjestelmiä, jonka lisäksi se edellyttää myös jatkuvaa seurantaa. Ilman näitä tukikeinoja, sanktioiden noudattaminen saattaa olla erittäin haastavaa ja voi tehdä yrityksestäsi haavoittuvaisen väärinkäytöksille. 

Miten KPMG voi auttaa?

Riskiarvio on sanktioiden noudattamisessa kaiken lähtökohta. Riskiarviossa käymme läpi yrityksesi tilanteen, mitä sanktioita tulee noudattaa ja miten toimimme. Haluamme myös korostaa due diligence -prosessien tärkeyttä ja niiden noudattamisen merkitystä erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa. 

Prosessien kehittämisen kautta voimme arvioida nykyisten sanktioiden noudattamisen prosessienne toimivuutta sekä tehdä konkreettisia parannusehdotuksia, esimerkiksi prosesseihin sanktioiden monitoroinnista tosiallisien edunsaajien sekä eri osapuolien taustojen selvittämiseksi. KPMG:lle palvelut voi ulkoistaa joko osittain tai täysin: toimimme auttavina käsiparina niin operatiivisessa työssä kuin projektin hallinnassa. Voimme auttaa konkreettisesti esimerkiksi hälytysjonojen purkamisessa, yhdessä tiiminne kanssa tai täysin ulkoistetusti joko jatkuvasti tai projektimuotoisesti.

Kattavien lakipalveluidemme avulla arvioimme yrityksesi kannalta merkittäviä oikeudellisesti. Meillä on kansainvälisen KPMG-verkoston kautta mahdollisuus hyödyntää tarpeisiinne suomalaisten sekä EU-maiden lakiasiantuntijoiden lisäksi osaamista myös Yhdysvaltojen sekä Ison-Britannian pakotteiden asiantuntijoilta. Lisäksi voimme auttaa kehittämään uutta teknologiaa hyödyntäen jatkuvaa sanktioiden monitorointia, jotta voimme ennakoida kohtaamiasi tulevia riskejä mahdollisimman hyvin. Ratkaisumme auttavat yritystäsi täyttämään velvoitteet laadukkaammin ja pienemmillä kustannuksilla. Olemme tukenasi monimutkaisessa sääntelykentässä ja luomme edistyneitä teknologiaratkaisuja sanktioiden seurantaa varten yhteistyössä alan huippuammattilaisten kanssa.

Ota yhteyttä

Palvelumme

  • Riskiarviot

  • Prosessien kehittäminen

  • Jatkuva sanktioiden seuranta