Tommi on vientirajoitteisiin ja pakotteisiin, sekä tutkimus, kehitys, ja innovaatiotoiminnan sopimusjuridiikkaan erikoistunut ammattilainen. Tommi on laatinut asiakkailleen sisäisiä ohjeistuksia vientirajoitteiden ja pakotteiden noudattamiseksi, sekä tehnyt aiheesta liiketoiminnan analyysejä sekä antanut koulutusta. Tommin työtehtäviin on kuulunut myös juridinen tuki erityisesti teknologian alan tutkimuksen alalla, sisältäen sopimusten laatimista, neuvottelua sekä kommentointia.

Tommin tausta on Tampereen yliopistolla, jossa hän ennen KPMG:lle siirtymistään vastasi kahden suuren tiedekunnan juridisesta tuesta sekä vientirajoitteiden ja pakotteiden, että sopimusjuridiikan alalla.