KPMG:n uusi Capital Markets -palvelukokonaisuus mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisemman neuvonannon

Toimimme kumppanina prosessin eri vaiheissa sekä tarjoamme kattavia kokonaisratkaisuita.

Toimimme kumppanina prosessin eri vaiheissa sekä tarjoamme kattavia kokonaisratkaisuita.

Haluamme vastata aiempaa kokonaisvaltaisemmin asiakkaidemme lisääntyneisiin pääomamarkkinajärjestelyjen tarpeisiin. Uusi Capital Markets -palvelukokonaisuutemme mahdollistaa entistä laajemmin kumppanina toimimisen prosessin eri vaiheissa sekä kattavien kokonaisratkaisuiden tarjoamisen.

Pääomamarkkinajärjestelyt ovat aina ajankohtaisia, joskin eri järjestelyiden aktiviteetti riippuu kulloinkin vallitsevasta markkina- ja taloustilanteesta. KPMG:n laaja ja ammattitaitoinen asiantuntijajoukko on asiakkaidemme käytettävissä monimutkaisissa erityisosaamista vaativissa pääomamarkkinajärjestelyissä.

Ari Kiuru

Pääomamarkkinajärjestelyiden määrä on viime vuosina kasvanut

Viime vuosien aikana on ollut nähtävissä, että erilaisten pääomamarkkinajärjestelyiden määrä on ollut kasvussa. Järjestelyt ovat usein moniulotteisia ja aikaa vieviä. Tämän seurauksena onnistuneen pääomamarkkinajärjestelyn toteutus edellyttää syvällistä taloudellista ymmärrystä pääomamarkkinoista sekä niihin kohdistuvasta kattavasta sääntelystä. Pääomamarkkinajärjestelyitä toteuttaessa yrityksen tulee huomioida useita tekijöitä, kuten optimaalisen ajankohdan tunnistaminen, sääntelyn vaikutusten ymmärtäminen yrityksen liiketoiminnalle, yrityksen tilanteeseen sopivien rahoitusvaihtoehtojen valinta ja sujuva yhteistyö eri kumppanien kanssa.

Huomioimme kokonaisvaltaisesti toimintaympäristön ja eri tahojen vaatimukset sekä sääntelyn muutokset

Uuden palvelukokonaisuutemme ytimessä on eri osaamisalojen asiantuntijoiden saumaton yhteistyö, joka takaa sen, että toimintaympäristön ja eri tahojen vaatimukset sekä sääntelyn muutokset huomioidaan kokonaisvaltaisesti.

Toimimme yritysten kumppanina erilaisissa pääomamarkkinajärjestelyissä, kuten listautumisissa, joukkovelkakirjalainaohjelmissa, eri pääomanhankintajärjestelyissä, monimutkaisissa rahoitusjärjestelyissä, sulautumisissa, jakautumisissa sekä julkisissa ostotarjouksissa.

Ari Kiuru, KTL, on nimitetty vastaamaan KPMG Oy Ab:n uudesta pääomamarkkinapalvelukokonaisuudesta.