Finanssialalla käännetään toimintaympäristön riskit tulevaisuuden kilpailueduiksi

Toimintaympäristön riskien kääntäminen kilpailueduksi

Finanssialalla muutosvauhti jatkuu nopeana, ja kehitys tuo mukanaan uusia riskejä ja muuttaa suhtautumista aikaisempiin riskeihin.

1000
Juha-Pekka Mylén

Head of FS Audit

KPMG Suomi

Sähköposti

Toimintaympäristön riskien ymmärtämisen voi kääntää positiiviseksi kilpailutekijäksi, kun kyetään löytämään tehokkaimmat tavat hallita organisaatiota kohtaavia riskejä sekä reagoida muuttuvaan sääntelyyn ajoissa ja parhaalla mahdollisella tavalla. Myös yhteiskunnalliset prioriteetit ovat käännettävissä pitkän tähtäimen kilpailueduiksi: esimerkiksi ESG-tekijät vaikuttavat yhä enemmän sekä sijoittajien odotuksiin että varainhoitajien tekemiin sijoituspäätöksiin.

Tuorein Frontiers in Finance -julkaisumme tarjoaa ideoita pankkien, vakuutusyhtiöiden ja varainhoitajien päätöksentekijöille riskien kohtaamiseen. Artikkeleissa finanssialan riskienhallinnan asiantuntijat kertovat, kuinka navigoida nykypäivän monimuotoisessa toimintaympäristössä. Esimerkiksi tekoälyä ja RegTechia koskevat artikkelit tarjoavat päätöksentekijöille työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun pitkälle tulevaisuuteen. Julkaisu sisältää artikkeleita myös konkreettisemmista haasteista, kuten ilmastoon liittyvistä riskitekijöistä, sekä IFRS 17 -standardin käyttöönotosta ja IBOR-siirtymästä. 

Lataa Frontiers in Finance täältä

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä