Sosiaalinen media jyrää toimitetut mediasisällöt ja julkishallinnon tekemän tutkimuksen, kun toimitusjohtajat hakevat tietoa strategisten päätöstensä tueksi. Jopa 90 % KPMG:n CEO Outlook -tutkimukseen vastanneista suuryritysten toimitusjohtajista Pohjoismaissa kertoi luottavansa sosiaaliseen mediaan päätöksenteon tukena, kun perinteiseen mediaan luottavia oli vain 78 %.

Suomen KPMG:n neuvontapalvelujen innovaatio- ja kehitystoiminnasta vastaavan Antti Lojamon mukaan toimitusjohtajat näyttävät arvostavan sosiaalisen median tarjoamaa väylää olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

— Ensikäden tieto koetaan todenmukaisemmaksi kuin erilaisten instituutioiden suodattama, vaikka somen datan käyttäminen vaatiikin enemmän lukutaitoa ja analyysiä, Lojamo kommentoi.

Somen datan käyttäminen vaatii lukutaitoa ja analyysiä.

Asiakkaalla on valta vaikuttaa

Suora yhteyskanava asiakkaisiin tulee olemaan tärkeä myös tietosuojanäkökulmasta. 25.5.2018 voimaan astuvan Euroopan tietosuoja-asetuksen myötä yrityksillä on tuhannen taalan paikka vakuuttaa asiakkaansa sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkopalveluissa keräämiensä henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen kautta.

Suuri osa pohjoismaisista toimitusjohtajista (62 %) uskookin, että asiakastiedon suojaaminen onkin eräs heidän tärkeimpiä vastuualueitaan tulevaisuudessa.

Asiakasdata tulee koko ajan arvokkaammaksi.

— Asiakasdata tulee koko ajan arvokkaammaksi, mutta samaan aikaan sen käyttöehtoja kiristetään regulaation osalta. Tulevaisuudessa innovatiivisimmat edelläkävijäpalvelut tulevat todennäköisesti vaatimaan vapaaehtoista tietojen luovuttamista palvelun tarjoajan käyttöön, Lojamo kommentoi