Uusi teknologia, kuten tekoäly ja robotiikka, luo enemmän työpaikkoja seuraavan kolmen vuoden aikana kuin vie niitä. Neljä viidestä (81 %) CEO Outlook -tutkimukseen osallistuneista suuryritysten toimitusjohtajista Pohjoismaissa jakaa tämän näkemyksen.

Kyberturvallisuuden, datan ja uusien teknologian osaajille riittää töitä

Tulevaisuuden työpaikkoihin haetaan Pohjoismaissa paljon teknisiä osaajia: eniten kysyntää on kyberturvallisuuden, datan ja uusien teknologioiden taitajille.

Suomen KPMG:n data-analytiikkapalveluista vastaava Jan Nyström näkee yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tärkeäksi, että pystymme tuottamaan yhä enemmän uuden teknologian osaajia.

Yliopistossa, korkeakouluissa ja miksei jopa peruskouluissa pitää lisätä koodaamiseen, datan käsittelyyn ja automaatioon liittyvää opetusta.

Nyströmin mukaan kehitys näillä alueilla on niin nopeaa että se edellyttää uudentyyppistä joustavuutta ja ketteryyttä ei pelkästään yrityksissä vaan koko yhteiskunnassamme.