Luottamus maailmantalouden kasvuun vahvistunut, muut kasvuodotukset aiempaa maltillisempia

Pohjoismaisista toimitusjohtajista 89 % suhtautuu luottavaisesti oman yrityksensä kasvunäkymiin seuraavan kolmen vuoden aikana, ilmenee KPMG:n 2018 Global CEO Outlook -tutkimuksen pohjoismaisista tuloksista. Luottamus kasvunäkymiin on säilynyt korkealla tasolla, mutta viime vuoden tutkimuksen tuloksista on tultu alas, sillä vuosi sitten 98 % toimitusjohtajista suhtautui oman yrityksensä kasvunäkymiin luottavaisesti.

Vaikka oman yrityksen liikevaihdon uskotaan kasvavan, yli 2 %:n liikevaihdon kasvulukuja odottaa pohjoismaisista toimitusjohtajista vain 23 %. Vuosi sitten 2 %:n tai sitä suurempaan liikevaihdon kasvuun uskoi 63 % vastanneista. 

Maailmantalouden kehitys nähdään viime vuoden tutkimusta myönteisemmässä valossa. Tuoreessa tutkimuksessa 85 % pohjoismaisista toimitusjohtajista suhtautuu luottavaisesti maailmantalouden kehitykseen, kun viime vuonna heistä vain 57 % luotti myönteiseen näkymään. Pohjoismaiset toimitusjohtajat näkevät maailmantaloiden kasvun globaaleja kollegojaan myönteisemmin, sillä globaalisti vain 67 % toimitusjohtajista suhtautuu maailmantalouden kasvunäkymiin luottavaisesti. 

Oman maansa kehitysnäkymiin toimitusjohtajat suhtautuvat entistä varauksellisemmin, sillä 60 % prosenttia vastanneista suhtautuu oman maan kasvunäkymiin luottavaisesti, kun vuosi sitten luku oli 76 %

Miksi pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat vaatimattomia muutosjohtajia?

Yritysten toimintaympäristöstöstä on tullut erilaisten uhkien, kuten geopoliittisen epävarmuuden, disruptioiden ja kyberuhkien myötä entistä arvaamattomampi. Pohjoismaiset toimitusjohtajat eivät koe olevansa yhtä valmistautuneita tulevien muutosten johtamiseen kuin globaalit kollegansa. 

Globaalisti 71 % toimitusjohtajista tuntee olevansa valmis johtamaan yrityksensä merkittävien muutosten läpi. Pohjoismaissa yhtä vahva luotto omiin muutosjohtamisen kykyihin on vain 58 %:lla toimitusjohtajista. Pohjoismaisten toimitusjohtajien usko omiin  kykyihin on kansainvälisessä vertailussa hyvällä tasolla, sillä yhdysvaltalaisten johtajien vahva itseluottamus nostaa globaalia vertailulukua. Yhdysvaltalaisista toimitusjohtajista 91 % prosenttia näkee itsensä vahvana muutosjohtajana. 

Digitaalisen transformaation mukanaan tuomat haasteet mietityttävät toimitusjohtajia. He eivät vielä ole varmoja mihin teknologiaan kannattaa investoida, kuinka radikaalisti data tulee muuttamaan liiketoimintamalleja, miten  täyttää asiakkaiden odotukset tai millaista työvoimaa tulevaisuudessa tarvitaan.

Pohjoismaiset toimitusjohtajat näkevät muutostarpeen ehkä globaaleja kollegoitaan laaja-alaisemmin ja arvioivat myös muiden kuin teknologisten ajurien kiihdyttävän muutosta. 

Käytännönläheisyydestä kilpailuetua

Pohjoismaisten toimitusjohtajien globaaleja kollegojaan vaatimattomampi näkemys omista muutosjohtamisen kyvyistä ei välttämättä kerro itseluottamuksen puutteesta.

Suomen KPMG:n toimitusjohtaja Kimmo Antonen näkee, että käytännönläheisyys ja vaatimattomuus oikeissa paikoissa edessä voi osoittautua jopa voittajakonseptiksi Pohjoismaille. 

Tunnistamme digitaalisen transformaation ainekset yhtä lailla kuin kollegamme maailmalla, näemme teknologian hyödyntämismahdollisuudet ja tähtäimessämme on kestävä kasvu.

Taustaa: KPMG CEO Outlook 2018

Kyselytutkimus kattaa 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkinalla (Australia, Kiina, Ranska, Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) 11 toimialalla (varainhoito, autoteollisuus, pankkiala, kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa, infrastruktuuri, vakuutusala, life sciences, valmistava teollisuus, teknologia ja telekommunikaatio). Jokaisella tutkimukseen osallistuneella yrityksellä on yli 500 miljoonan dollarin vuosittainen liikevaihto, ja kolmanneksella liikevaihto on yli 10 miljardia dollaria. Tutkimus toteutettiin 22.1. - 27.2.2018 välisellä ajalla.

Nordic Insights

Pohjoismaiden tuloksista on koostettu erillinen koontiraportti. Pohjoismaisia toimitusjohtajia tutkimuksessa on yhteensä 100, joista suomalaisia 25.

Ota yhteyttä