KPMG tõlketeenus on tuntud ja tunnustatud

Meie tõlkijatel on aastatepikkused finants- ja äritekstide tõlkimise ja toimetamise kogemused. Nad tunnevad aruandlusnõudeid ja valdavad rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS), rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamise standardite (IPSAS) ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) terminoloogiat. 

Kliendid hindavad meie tõlgete terminoloogilist täpsust ja ühtsust ning head keelt. Tekste tõlkides ja toimetades teeme kliendiga tihedat koostööd ning arvestame tema eelistusi. Täpsustame üle mitmeti tõlgendatavad kohad ja anname vajadusel soovitusi teksti ladusamaks ja selgemaks muutmiseks.  

KPMG tõlkeklientide seas on tuntud börsiettevõtteid, aga ka muid kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid ja avaliku sektori üksusi. Meilt keeleteenuste tellimiseks ei pea olema KPMG auditiklient.

Tõlgime ja toimetame aasta- ja vahearuandeid, jätkusuutlikkuse aruandeid, börsiteateid, lepinguid, põhikirju, majandusülevaateid ning muid äri- ja finantstekste.