Inga Aarpuu

Tõlketeenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Ingal on pikaajaline ja mitmekülgne finants- ja äritekstide tõlkimise ning keelealase nõustamise kogemus. Aastate jooksul on ta kujundanud KPMG kohaliku tõlkeüksuse asjatundliku majandustõlke pakkujaks. Inga tunneb hästi rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS), avaliku sektori aruandlusstandardite (IPSAS) ja hindamisstandardite (IVS) terminoloogiat ning on teinud pikaajalist edukat koostööd mitmete Eesti börsiettevõtete ja paljude muude avaliku huvi üksuste ja ettevõtetega. Ta valdab ka audiitortegevusega seotud standardite (ISA, ISRE, ISAE, ISRS) terminoloogiat ning on õpetanud inglise äri- ja finantskeelt audiitoritele ja raamatupidajatele.

Võta ühendust

E-post iaarpuu@kpmg.com, tel 626 8700

  • Tallinna Pedagoogiline Instituut (nüüdne Tallinna Ülikool), magistrikraadiga võrdne diplom inglise keele erialal.

  • Randers Business College , Taani, Certificate of Achievement : Business Communication , Banking, Finance, Marketing

  • St George International, London, Certificate of Proficiency

  • Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu liige