Võlakapital

Võlaturud on keerukad ja pidevas muutumises. Soodsatel tingimustel uut võlakapitali kaasata või olemasolevat laenu pikendada võib valmistada raskusi isegi kõige tugevama profiiliga laenuvõtjale ja emitendile. Seetõttu peavad meie kliendid pidevalt analüüsima oma suhteid pankadega ja alternatiivseid kapitaliallikaid, mõistma oma kapitali tõelist hinda ja vaatlema finantseerimisküsimusi osana üldisemast efektiivsest kapitalijuhtimise strateegiast. 

KPMG võrgustiku liikmesfirmade nõustajate ulatuslikud kogemused, teadmised ja turujõud aitavad neil pakkuda terviklikku ja huvide konflikti välistavat laenu- ja võlatehingute nõustamisteenust, mis on kooskõlas teie strateegiliste eesmärkidega. Pakume praktilist abi võimaluste analüüsimisel, kapitali struktureerimisel ja tehingute elluviimisel kõigi võla- ja laenutoodete puhul. 

Meie rahvusvaheline spetsialistide võrgustik aitab teil keskenduda võtmeküsimustele, mis aitavad teha arukaid rahastamisotsuseid, et edukalt hallata finantsriske ja saada maksimaalset väärtust.  

  • Kas meie kapitalijuhtimise kavad on kooskõlas meie pikaajaliste strateegiliste eesmärkidega?
  • Kuidas rahastamist kõige paremini struktureerida, et maksimeerida väärtust kõigil turgudel?
  • Millised võimalused on meil ettevõtte restruktureerimiseks ja rekapitaliseerimiseks?

Omakapitaliturud

KPMG omakapitaliturgude nõustajad toetavad ja nõustavad kliente kõigi kapitaliturgudelt omakapitali kaasamise tehingute puhul, mis hõlmavad nii avalikku esmaemissiooni (IPO), olemasolevatele aktsionäridele suunatud eelisostuemissiooni või noteeritud ettevõtte osaluse müüki avalikul turul.

Meie rahvusvaheliste kogemustega meeskonnad pakuvad klientidele turul kõige laialdasemat oskuste ja teadmiste pagasit. Nõustamismeeskonda kuulub suurte kogemustega kapitaliturgude ekspertide kõrval ka raamatupidamise, regulatiivsete ja õigusnõuete, ettevõtete juhtimise, maksu- ja muude valdkondade spetsialiste.

Läheme igale tehingule individuaalselt. Paneme kokku valdkonnaülesed projektimeeskonnad, et pakkuda iga tehingu puhul individuaalset ja terviklikku nõustamist.  Pakume mitmekülgset nõustamist, mis tugineb mitme aastakümne jooksul omandatud kogemustele, väldib konflikte ning lähtub täielikult meie klientide eesmärkidest. Samuti teeme koostööd korporatiiv- ja investeerimispankadega, erakapitaliinvestorite, institutsionaalsete investorite ja õigusnõustajatega, et pakkuda oma klientidele optimaalseid tulemusi.

Meie nõustajate võrgustik keskendub võtmeküsimustele, mis aitavad teil leida optimaalseid kapitalilahendusi ettevõtte elutsükli igas etapis.

  • Kuidas luua aktsionäride ja sidusrühmade jaoks maksimaalset väärtust?
  • Millised omakapitali allikad kõne alla tulevad?
  • Kuidas saavutada parimaid tingimusi?
  • Kuidas korraldada kommunikatsiooni?
  • Kuidas korraldada kommunikatsiooni sidusrühmadega, et säiliks laenuandjate ja aktsionäride toetus?