Ükskõik kas kavatsete omandada mõnd uut ettevõtet, lahendate mõnd vaidlust ühisettevõtte osanike vahel või otsite rahastust tuumkompetentsi laiendamiseks, on teil vaja mõista väärtuse olemust, et saaksite teha ettevõtte jaoks optimaalseid otsuseid. Väärtus aga ei seisne üksnes numbrites.

KPMG rahvusvaheline väärtuse hindamise spetsialistide võrgustik lähtub väärtusest kui tervikust ning pühendab palju aega ja tähelepanu sellele, et õppida tundma teie ettevõtte dünaamikat ning tegureid, mis on teie majandusharus väärtuse loomiseks olulised. Väärtuse hindamisel rakendame õigeid hindamismeetodeid, mis põhinevad meie ulatuslikel kogemustel, põhjalikke valdkonnateadmisi ja uuenduslikke võrdlusanalüüsi tööriistu.

KPMG rahvusvaheline väärtuse hindajate võrgustik osutab mitmesuguseid teenuseid tehingutsükli igas etapis:

Hindamisteenused vaidlusküsimustes: Pakume nõustamisteenuseid tehingutega seotud vaidlusküsimuste korral, mis on seotud näiteks ühisettevõtte tegevuse lõpetamise, aktsionäride kokkulepete kohase aktsiate ostuhinna kindlaksmääramisega „heade“ ja „halbade“ lahkujate jaoks ning samuti tehingutega mitteseotud vaidluste puhul.

Arvamused hinna õigluse kohta: Kooskõlas reguleerivate asutuste kehtestatud nõuetega nõustame omanikke, juhatust või ettevõtet tehingu hinna ja tingimuste õigluse suhtes.

Finantsnõustamine: Anname nõu oma- või võlakapitali kaasamisel, sh emissioonidel aktsia väärtuse määramisel või ettevõtte väärtuse määramisel ja osaluse jagunemisel ettevõtte asutamisel.

Juhatuse sõltumatu nõustamine: Anname sõltumatut ja objektiivset nõu, et aidata kliendil otsustada, mis on õige hind, millega ettevõtet osta või müüa.

Investeerimisnõustamine: Aitame teil analüüsida investeerimis- ja investeeringust väljumise võimalusi. See hõlmab nõustamist ühisettevõtete ja strateegiliste liitude moodustamisel, kus nõuanded väärtuse hindamise kohta saavad olla abiks hinna määramise läbirääkimistes ja lõpliku investeerimisotsuse tegemisel, samuti osaluste jaotamisel ettevõtte asutamisel või sellest väljumisel. Selle protsessi lahutamatu osana tuleb väärtuse hindamisel arvesse võtta ostueelse auditi järeldusi. 

Restruktureerimine: Ettevõtete restruktureerimisel anname väärtuse hindamise alast nõu laenuandjatele, ettevõtetele ja halduritele ning pakume ettevõtte sõltumatu hindamise teenust.

Riskikapitali ja valdusfirmade nõustamine: Aitame hinnata noteerimata väärtpaberite portfelli väärtust, et riskikapitali pakkujatel ja valdusfirmadel oleks lihtsam teha strateegilisi investeerimisotsuseid.