Ettevõtted tunnevad rohkem kui kunagi varem survet teha tehinguid, mis looksid sidusrühmadele püsivat väärtust. KPMG-s analüüsime tehinguid investori pilgu läbi ning keskendume sellele, et aidata oma klientidel määratleda, hinnata ja edukalt ellu rakendada kasvustrateegiaid tänasel keerukal ärimaastikul.

Tehing võib nurjuda väga erinevatel põhjustel. Ent kui plaanite ja teete tehinguid läbimõeldult ja tulevikku vaadates ning kaalute neid kogu oma äritegevuse, majandussektori ja üleilmse majanduse kontekstis, saavutate tulemused, mis rahuldavad nii teid kui ka teie sidusrühmi.

KPMG liikmesfirmade spetsialistide võrgustik rakendab parimatel tavadel põhinevat lähenemist, mis koos meie süvateadmiste, kogemuste ja tulevikku suunatud pilguga aitab luua ja säilitada väärtust sidusrühmade silmis.

Meie tehingunõustamise meetodid, mida toetavad suurepärased analüüsitööriistad ja oskusteave, lähevad palju kaugemale tavapärasest tehingueelsest analüüsist ning võtavad arvesse väga mitmesuguseid riske ja hüvesid. Selle tulemusena aitame tehingu osapooltel juhtida riske, kasutada ära võimalusi ja saavutada konkreetseid tulemusi.

Pakume klientidele laia valikut individuaalseid nõustamisteenuseid, aidates teil igas tehinguetapis keskenduda võtmeküsimustele:

  • Kas tehing on kooskõlas minu strateegiliste ärieesmärkidega?
  • Kas tehing aitab mul sobivalt reageerida turule ja konkurentide sammudele?
  • Mis on riskid ja võimalused, mis mõjutavad väärtust ja minu positsiooni läbirääkimistel?
  • Kuidas maksimeerida sünergiat ja lisada väärtust?
  • Kas tehing toob kaasa ebasoovitavaid tagajärgi aruandlusele, raamatupidamisele või maksustruktuurile?