Kui ettevõte seisab silmitsi tegevus- või finantsraskustega, on väga tähtis tegutseda kiiresti. KPMG liikmesfirmad pakuvad reorganiseerimisnõustamist, mis aitab teil kiiresti jõuda kriisiolukorrast väärtuse realiseerimiseni.

Reorganiseerimise valdkonna spetsialistid meie rahvusvahelises võrgustikus mõistavad hästi põhjaliku reorganiseerimisega kaasnevaid riske ja eeliseid. Kasutame järeleproovitud meetodeid, mida toetavad meie põhjalikud valdkonnateadmised ja kogemustele tuginev ettenägelikkus. Aitame teil kiiresti stabiliseerida rahavoo ja taastada likviidsuse ning leida väärtuse loomise võimalusi.

Toetame teid igal reorganiseerimise etapil, alates esialgse tegevusplaani koostamisest kuni põhjaliku ja kõigi sidusrühmade huve tasakaalustava reorganiseerimiskava väljatöötamise, selle elluviimise ja väärtuse realiseerimiseni. 

Sidusrühmade eesmärkidele vastava kiire reorganiseerimise käigus keskendume järgmistele võtmeküsimustele, mis aitavad teil luua tõhusamat, paindlikumat ja palju konkurentsivõimelisemat ettevõtet.

  • Kuidas hinnata kiiresti ja tõhusalt kõiki võimalusi?
  • Kuidas ettevõtet stabiliseerida ja hinnata ettevõtte finantsseisundit?
  • Millist finantsmõju saan erinevate võimaluste abil saavutada?
  • Kuidas oma reorganiseerimiskava ellu viia?
  • Kuidas tagada, et reorganiseerimiskava loob väärtust?