Ettevõtte integreerimine

Ettevõtte integreerimisel tuleb silmas pidada eelkõige nelja aspekti: visioon, kontroll, inimesed ja väärtus. Kui midagi nendest jääb kahe silma vahele, ei õnnestu ettevõttel tänasel aina konkurentsitihedamaks muutuval ühinemiste ja omandamiste turul peaaegu kahel kolmandikul juhtudest saavutada soovitud sünergiaeesmärke. Keskmiselt sisaldub peaaegu pool sünergiaeesmärgist ka ostuhinnas.

KPMG liikmesfirmad teevad kõik selleks, et aidata luua tõelist ja püsivat väärtust.  Tegeleme võtmeküsimustega, aidates teil vältida ebameeldivaid üllatusi ja tehes kindlaks sünergia allikaid, et riskid oleksid võimalikult väikesed ja saadav väärtus võimalikult suur. Meie rahvusvaheline meeskond teeb tihedat koostööd selle nimel, et aidata teil keskenduda igas etapis võtmeküsimustele ning ületada ka suurimad tehingu käigus ette tulevad komistuskivid.  

 • Mis oleks realistlik sünergiaeesmärk? Kui palju sellest peaks sisalduma hinnas?
 • Kas see tehing on kooskõlas minu strateegiliste ärieesmärkidega?
 • Kas see tehing aitab mul sobivalt reageerida turule ja konkurentide sammudele?
 • Kas olen esimeseks päevaks valmis?
 • Kuidas teha kindlaks, kes on võtmetöötajad, ja neid hoida?
 • Mida saan teha selleks, et ettevõtte tavapärane äritegevus üleminekuperioodil sujuvalt jätkuks?
 • Kuidas saan tagada, et saavutan oma sünergiaeesmärgid?

Ettevõtte eraldamine

Ettevõtte eraldamiseks võib tekkida vajadus näiteks siis, kui soovitakse tugevdada bilanssi kõrvaltegevuste müügiga, kõrvalbrändist vabanedes äritegevust lihtsustada, mõnest üksusest kõrvalfirma loomisega laiendada tegevust uude strateegilisse suunda või kui mõni äriüksus tuleb müüa reguleeriva asutuse nõudel. Investeeringust väljumise ja ettevõtete eraldamisega on ühinemiste ja omandamiste turul loodud märkimisväärsel hulgal väärtust.

Eraldamise protsess ei ole aga lihtne. Selle protsessi keerukust ei tohiks alahinnata, kuna see mõjutab otseselt tehingu hinda. Vaja on saavutada tasakaal ühelt poolt väärtuse maksimeerimise ja riskide vähendamise ning teiselt poolt kiire väljumise ja tavapärase äritegevuse sujuva jätkumise vahel.

KPMG võrgustik toetab kliente kogu selle protsessi vältel, alates eraldamisvõimaluste ja nende potentsiaalse mõju määratlemisest kuni eduka eraldamisplaani väljatöötamise ja elluviimiseni.

 •  Kuidas eraldamisprotsessi optimeerida? 
 •  Millised on peamised eraldamisega kaasnevad riskid ja kuidas neid leevendada?
 •  Kuidas uus ettevõte tegutseb pärast lepingu sõlmimist ja kuidas täiesti iseseisvana?
 •  Milliste teenuste jaoks on vaja üleminekuteenuse või pikaajalist lepingut  ja kuidas tuleks neid rakendada?
 •   Kuidas tagada sujuv üleminek, mis ei kahjustaks tegevuse terviklikkust ja millega kaasneks minimaalne väärtuse kadu?