KPMG raamatupidamise nõustamise osakond pakub struktureeritud lähenemisviisi, mis aitab teie ettevõttel Eesti Finantsaruandluse Standardilt IFRS-ile üle minna

Meie nõustajatel on laiaulatuslikud teadmised finantsaruandluse alal ning omame laialdast tööstusharu kogemust IFRS ülemineku nõustamises. Seetõttu balansseerivad meie nõustajad IFRS aruandlusele ülemineku protsessi vajalikke kõrgeid tehnilisi raamatupidamisalaseid teadmisi nõustamisoskustega, mis aitavad ettevõttel oma ülemineku protsessi kõige tõhusamalt juhtida.

Üleminek IFRS aruandlusele on oma olemuselt selline, et paljud ettevõtted pole kunagi varem sellist üleminekut teostanud ning tõenäoliselt ei tee seda tulevikus enam ka uuesti. Tegemist on ühekordse muudatusega. Meie kliendid saavad kasutada ainulaadset nõustamise kogemust IFRSile üleminekuks. Ettevõte vajab, et nõustaja osutab kogu vajalikku tuge ja oskab näha võimalikke ohukohti, et tagada IFRSile üleminek võimalikult sujuvalt ja tõhusalt – meie nõustajad mõistavad seda.

Üleminek IFRS aruandlusele pakub ettevõtte äri jaoks palju potentsiaalseid eeliseid, sealhulgas:

suurem läbipaistvus aitab muuta ettevõtte uute investorite ja võlausaldajate jaoks atraktiivsemaks;

rahvusvaheliselt kasutatavate raamatupidamispõhimõtete kasutamine võib olla kasulik, et hõlbustada usalduse saavutamist väljaspool kohalikku turgu ja aidata kaasa rahvusvahelisele laienemisele;

  • finantspersonali teadmiste täienemine, mis parandab võimalusi rahvusvaheliseks koostööks;
  • ettevõtte prestiiži tõus;
  • rahvusvaheline võrreldavus;
  • võimalik positiivne mõju ettevõtte netovarale.