Tänapäeva ärikeskkonna ja tehingute keerukuse juures muutub finantsarvestus järjest väljakutsuvamaks. Arengud finantsaruandluses muudavad seda väljakutset veel suuremaks. KPMG raamatupidamise nõustamise osakond saab aidata teid finantsarvestusalaste küsimuste lahendamisega.

Koostöös teiega:

  • Aitame rakendada uusi standardeid ning viia sisse olemasolevate standardite muudatusi
  • Hoiame teid kursis arvestusteemaliste arengutega, mis on teie ettevõtte seisukohast olulised
  • Toetame ning nõustame keeruliste tehingute kajastamist ettevõtte finantsaruannetes
  • Pakume tuge ettevõte majandusaasta aruande koostamisel
  • Võtame juhtiva rolli ettevõttele oluliste raamatupidamisküsimuste jälgimisel
  • Uute standardite mõjuanalüüside teostamine (KPI-dele)
  • Toetame auditi läbiviimise protsessi keerulistel arvestusalastel teemadel
  • Aitame teie soovide ja vajaduste järgi luua personaalseid koolituslahendusi ettevõtte finantsaruandluse eest vastutavatele isikutele

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.