Kvaliteetne raamatupidamise sulgemine ning aruandlus aitavad kujundada kiiret aruandluse protsessi

KPMG raamatupidamise nõustamise osakond toetab ettevõtteid andmete kvaliteedi parandamisel, finantsaruannete koostamise perioodi lühendamisel ning protsessivoogude lihtsustamisel. Kvaliteetne raamatupidamise sulgemine ja aruandlus aitavad kujundada kiiret ja jätkusuutlikku sulgemisprotsessi ning sise- ja välisaruandluse protsessi.

Meie eesmärk on aidata teil luua tõhus raamatupidamise sulgemise protsess. Lühendades aruandluse perioodi saate vähendada kulusid ning vabastada ressursse, et keskenduda lisaväärtusega tegevusele. Samuti võib lühem aruandluseperiood aidata juhtkonnal teostada õigeaegset analüüsi ning võtta vastu juhtimisotsuseid kiiremini.