Raamatupidamisarvestuse reeglid muutuvad üha enam äriühenduste tehingute üheks osaks

Raamatupidamine on muutumas üha olulisemaks osaks tehingust. Kas olete äriühenduse kajastamiseks koostanud nõuetekohase ostuanalüüsi? Kas olete tuvastanud kõik immateriaalsed varaobjektid, mis võetakse ostuanalüüsis eraldi arvele? Kas teate, milline hakkab välja nägema omandatava ettevõtte kasumiaruanne ning bilanss pärast teie ettevõtte arvestuspõhimõtete rakendamist?

Finantsaruannete koostamine äriühenduse kajastamiseks võib olla keeruline ning ajamahukas ülesanne. Otsused ja hinnangud, mis tehakse äriühenduse kajastamisel, võivad ettevõtte aruandeid mõjutada aastakümneid ja seetõttu on väga oluline need ettevõtte jaoks kohe võimalikult soodsal moel ära teha.

KPMG raamatupidamise nõustamise osakond koosneb kogenud spetsialistidest, kes saavad teid aidata äriühenduse ostuanalüüsi koostamisega.