Aina muutuvas tarbijasektoris kaotavad traditsioonilised ärimudelid ja tavapärased tarbijasegmendid üha enam tähtsust. Tehnoloogia on piire ähmastanud, luues turgusid, kus kliendid saavad oma oste sooritada just sel ajal, kohas ja viisil, mis neile kõige enam meeldib.

Tänu meie spetsialistide põhjalikele erialastele teadmistele ja laialdastele kogemustele tarbijasektoris suudab KPMG pakkuda suures valikus auditi-, maksu- ja ärinõustamisteenuseid, mis rahuldavad tarbijasektori ettevõtete spetsiifilisi vajadusi. Koos teiega muudame ja kohandame teie ettevõtte äristrateegiaid nii, et need vastaksid kiirelt muutuva tarbijaturu nõuetele. Aitame vähendada toimimismudeli kulusid, saavutada range kontrolli käibevahendite üle, panna kokku töötajate kollektiivi, kus on tasakaalus kõik vajalikud oskused, ning ajakohastada tarneahelat.