Üha karmistuvad järelevalvenõuded sunnivad finantsasutusi parandama oma kapitalipositsiooni ja muutma tegevstruktuuri. KPMG spetsialistid aitavad klientidel näha, kuidas sajad eri rakendusjärgus olevad järelevalvemuudatused nende äritegevust mõjutavad. Aitame otsustada, kuidas muuta ettevõtte ärimudelit, et see paremini vastata kõigi huvigruppide (klientide, järelevalveasutuste, otsustajate ning aktsionäride või osanike) vajadustele.

Finantsasutustel tuleb läbi mõelda, kuidas oma äritegevust edaspidi korraldada. Lahendada tuleb keeruline võrrand, milles on palju muutujaid – bilanss, strateegiline juhtimine, tehnoloogia, andmed. Ümberkorralduste kavandamisel tuleb arvesse võtta kõiki neid muutujaid, et jõuda praegusest jätkusuutlikuma ärimudelini. Just seda KPMG finantsteenused aitavadki teha.

KPMG võrgustik ühendab endas maailma eri paigus tegutsevate liikmesfirmade rikkaliku kogemuse ning see võimaldab meil anda oma klientidele tervikliku ülevaate järelevalvenõuetest. Sel moel aitame oma klientidel mõista mitte pelgalt üksikuid elemente järelevalve maastikul, vaid näha kogu tervikpilti.